Ο Παναγιώτης Γεωργουδής είναι χειρουργός οφθαλμίατρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992, από όπου αποφοίτησε το 1998. Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως Σημαιοφόρος Έφεδρος Αξιωματικός.

Ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στη Μεγάλη Βρετανία, στην περιοχή του South Thames, στο Birmingham & Midland Eye Centre και στο Bristol Eye Hospital.

Μετά τη λήψη της ειδικότητας, εξειδικεύθηκε (Fellowship) στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και ενδοφθάλμιες φλεγμονές, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Bristol (2009-2011).

Παρέμεινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Bristol, όπου συνέχισε την εξειδίκευση (Fellowship) στον τομέα των παθήσεων του κερατοειδούς, της οφθαλμικής επιφάνειας και στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς (2011).

Θήτευσε ως Clinical Tutor (Υπεύθυνος εκπαίδευσης) των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Bristol από το 2009 έως το 2011, καθώς και επιβλέπων την κλινική και χειρουργική εκπαίδευση των ειδικευομένων στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο του Bristol.

Συνέχισε την εξειδίκευσή του στις παθήσεις κερατοειδούς, προσθίου ημιμορίου και διαθλαστικής χειρουργικής (Cornea, Anterior Segment & Keratorefractive Surgery Fellowship), στο Queen Victoria Hospital (2011-2013), το οποίο αποτελεί κέντρο
αναφοράς για τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί, απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση πολύπλοκων περιστατικών κερατοειδούς, στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς (Διαμπερής κερατοπλαστική, επιπολής και εν τω βάθει τμηματικές κερατοπλαστικές – DALK και DSAEK), μεταμοσχεύσεων βλαστικών κυττάρων, χειρουργική γλαυκώματος και χειρουργική καταρράκτη.

Συνεργάστηκε στενά με την τράπεζα οφθαλμών του Νοσοκομείου Queen Victoria, στην οποία και έλαβε εκπαίδευση για την προετοιμασία κερατοειδικών μοσχευμάτων και την καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2014, εντάχθηκε στην ομάδα του Οφθαλμολογικού και Διαθλαστικού κέντρου «Εμμετρωπία» στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής και συνέχισε το κλινικό και ερευνητικό του έργο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διασύνδεση κερατοειδικού κολλαγόνου (Corneal Collagen Crosslinking) και στη χειρουργική του καταρράκτη.

Έγινε δεκτός ως μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας (Royal College of Ophthalmologists) το 2007, μετά από μια σειρά εξετάσεων (MRCOphth 1, 2 & 3). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής και της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας.

Το 2010 απέκτησε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οφθαλμολογίας (EBOD) στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας στο Παρίσι (European Board of Ophthalmology) και έλαβε την 1η θέση μεταξύ 310 υποψηφίων από 27 χώρες της Ευρώπης.

Το 2013 έλαβε την Υποτροφία της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής «Σπύρος Γεωργαράς».

Έχει μεγάλη κλινική και χειρουργική εμπειρία στις παθήσεις του προσθίου ημιμορίου, του κερατοειδούς, της οφθαλμικής επιφανείας και στη χειρουργική του καταρράκτη.

Έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό εργασιών και είναι συχνά ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.