Η Ροδόπη Τσοπουρίδου είναι τεχνικός – χειρίστρια μηχανημάτων laser για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών. Είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων. Είναι επίσης υπεύθυνη του προεγχειρητικού ελέγχου.

Το 2006 αποφοίτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, με εξειδίκευση στην «Οπτοηλεκτρονική και Laser και Φυσική των Υλικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η διπλωματική της εργασία είχε θέμα «Προσδιορισμός της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης Τg και μελέτη της δυναμικής αμόρφου πλέγματος μεικτών γυαλιών οξειδίων Τe-Zn με τις τεχνικές φασματοσκοπίας Raman και Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης».

Το 2013 εξειδικεύθηκε στη χρήση νέων μηχανημάτων διαθλαστικής χειρουργικής (της εταιρείας Wavelight), καθώς και νέων εφαρμογών, στο Erlangen της Γερμανίας:

  • FS200 (Femtosecond laser)
  • EX500 (Excimer laser)
  • Allegro Oculyzer I – Allegro Oculyzer II
  • Allegro Topolyzer Vario

Δημοσιεύσεις

2010: ”Raman scattering –Boson peak and DSC studies of the glass transition in Telluriun-Zinc oxide glasses”.
E. Stavrou, C. Tsiantos, R.D. Tsopouridou, S. Kripotou, A.G. Kontos, C. Raptis, S. Turell
Περιοδικό: Journal of non crystalline solids.