Ο κος Λιαράκος είναι υπεύθυνος Κερατοειδούς και Μεταμοσχεύσεων στην EYE DAY CLINIC. Είναι χειρουργός κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνικές μεταμοσχεύσεων και πολυετή διεθνή εμπειρία. Είναι πτυχιούχος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει μετεκπαιδευθεί στη Χειρουργική του Κερατοειδούς και στις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς στο Rotterdam της Ολλανδίας, από τον πρωτοπόρο των μεταμοσχεύσεων και εφευρέτη πολλών σύγχρονων τεχνικών Dr Melles. Επίσης έχει μετεκπαιδευθεί στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς Amnitrans της Ολλανδίας. Αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελούν οι μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου (DMEK, DSAEK), η πρόσθια μερική κερατοπλαστική (DALK), οι μεταμοσχεύσεις αμνιακής μεμβράνης, οι μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων (πχ στη χειρουργική του πτερυγίου) και η χρήση του Femtosecond Laser στη χειρουργική του Κερατοειδούς. Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σειρές DMEK διεθνώς.

Εργάζεται από το 2011 ως Ειδικός Μεταμοσχεύσεων στην Κλινική του Dr Melles (NIIOS, Rotterdam) και από το 2008 ως Χειρουργός Οφθαλμίατρος στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Οφθαλμολογίας (EBOD), πλήρες μέλος της Ολλανδικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής καθώς και πολλών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εταιρειών.

Έχει συγγράψει πάνω από 20 άρθρα σε επίσημα Διεθνή Οφθαλμολογικά περιοδικά, πληθώρα άρθρων σε Ελληνικά περιοδικά και πάνω από 5 Κεφάλαια σε Διεθνή βιβλία αναφοράς (με αντικείμενο τις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς). Συμμετέχει ως ομιλητής σε όλα τα μεγάλα Διεθνή Συνέδρια κυρίως σε Αμερική και Ευρώπη με πάνω από 100 ομιλίες από το 2007. Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε χειρουργικά σεμινάρια μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς στις ΗΠΑ, στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, σε διάφορες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ιαπωνία.