Φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Με αυτή, άλλη κατηγορία φαρμάκων στοχεύει στη μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς και άλλη στην αύξηση της αποχέτευσης.

eye-drops glaucoma

Ανάλογα με το πρωτόκολλο θεραπείας που ακολουθείται, χρησιμοποιούνται είτε σαν συνδυασμένη θεραπεία είτε σαν απλή μονοθεραπεία.

Γλαύκωμα