Χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος

H χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι η τελευταία προσπάθεια του οφθαλμιάτρου να ελέγξει το γλαύκωμα, όταν η συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία αδυνατεί.

Υπάρχουν πολλών ειδών χειρουργικές θεραπείες, οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της αποχέτευσης, δημιουργώντας ένα νέο αποχετευτικό σύστημα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

1. Τραμπεκουλεκτομή:
Με τη μέθοδο αυτή κατασκευάζουμε χειρουργικά μια νέα οδό αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού (τεχνητή), από τον πρόσθιο θάλαμο και προς την εξωτερική επιφάνεια του σκληρού χιτώνα κάτω από τον επιπεφυκότα. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουμε τον αποφραγμένο/δυσλειτουργικό διηθητικό ηθμό, που είναι η φυσική αποχετευτική οδός.

Βαλβίδα Γλαυκώματος

Βαλβίδα Γλαυκώματος

2. Αντιγλαυκωματικές Βαλβίδες:
Στην EYE DAY CLINIC έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό αντιγλαυκωματικό χειρουργικό τμήμα με μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική ένθεση αντιγλαυκωματικών βαλβίδων.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της πάθησης του ασθενούς, επιλέγεται το κατάλληλο είδος βαλβίδας. Ενδεικτικά, οι βαλβίδες που εφαρμόζονται χειρουργικά στη μονάδα μας είναι:

  • Βαλβίδα τύπου Ahmed
  • Βαλβίδα τύπου Baerveldt
  • Shunt τύπου Express

Γλαύκωμα