Αντιμετώπιση του γλαυκώματος με Laser

Στόχος της συγκεκριμένης θεραπείας είναι είτε να αυξηθεί η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, όπως συμβαίνει στο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, είτε να διευκολυνθεί η ροή του υδατοειδούς υγρού μέσω ενός περιφερικού ανοίγματος στην ίριδα (ιριδοτομή), όπως συμβαίνει στο γλαύκωμα της κλειστής γωνίας.

γλαύκωμα - αντιμετώπιση με laser

Laser για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος