Γλαύκωμα φλεγμονώδους αιτιολογίας

recognize-symptoms-of-glaucoma-800x800

Το γλαύκωμα είναι μια σχετικά συχνή επιπλοκή (10-20%) σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα ειδικά σε γυναίκες και ασθενείς με χρόνια νόσο. Ο μηχανισμός αύξησης της ενδοφθαλμίου πιέσεως είναι πολυπαραγοντικός και σχετίζεται με αύξηση παραγωγής υδατοειδούς υγρού, αύξηση ιξώδους υδατοειδούς λόγω αυξημένων επιπέδων πρωτεϊνών και άλλων φλεγμονωδών παραγόντων και/ η αυξημένη αντίσταση στην οδό απαγωγής του υδατοειδούς υγρού από τον οφθαλμό. Η αυξημένη αντίσταση στην έξοδο του υδατοειδούς υγρού οφείλεται σε απόφραξη του απαγωγού συστήματος από φλεγμονώδη κύτταρα η ίνωση η δυσλειτουργία του τοπικού ενδοθηλίου. Επιπλέον, η θεραπεία με κορτικοστεροειδή μπορεί να αυξήσει την ενδοφθάλμιο πίεση μέσω ελάττωσης εξόδου του υδατοειδούς υγρού. Το ιστορικό συνήθως βοηθά στην διαφορική διάγνωση μεταξύ γλαυκώματος φλεγμονώδους αιτιολογίας και γλαυκώματος λόγω χρήσεως κορτικοστεροειδών.

Οι προσταγλανδίνες που έχουν παρατηρηθεί σε αυξημένα επίπεδα στο υδατοειδές υγρό ασθενών με ραγοειδίτιδα επίσης αυξάνουν την πιεση. Άλλος μηχανισμός είναι η σταδιακή απόφραξη της γωνίας του οφθαλμού λόγω δημιουργίας προσθίων συνεχειών.

Το γλαύκωμα είναι πιο συχνό σε ορισμένους τύπους φλεγμονής όπως Fuch’s heterochromic cyclitis, σύνδρομο Posner Schlossman, ραγοειδίτιδα ερπητικής αιτιολογίας, ραγοειδίτιδα στα πλαίσια νεανικής αρθρίτιδας, σαρκοείδωση κ.λπ.

Η θεραπεία συνίσταται σε

1) θεραπεία της φλεγμονής. Θεραπεία/καταστολή της φλεγμονής επιτυγχάνεται με χρήση κορτικοστεροειδών (τοπικών, συστηματικών), αντιμικροβιακών η ανοσοτροποιητικών φαρμάκων και είναι απαραίτητη και συχνά αρκετή για την ελάττωση της ενδοφθαλμίου πιέσεως

 

2) Αντιγλαυκωματικές σταγόνες (β αναστολείς, αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (τοπικά η συστηματικά), υπερωσμωτικοί παράγοντες (ενδοφλεβίως). Προσοχή στη χρήση προσταγλανδινών λόγω πιθανότητας υποτροπής της φλεγμονής και αύξησης οιδήματος ωχράς κηλίδας

 

3) Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους η πιεση παραμένει αυξημένη παρά την επιτυχή φαρμακευτική καταστολή της φλεγμονής και την χρήση αντιγλαυκωματικών φαρμάκων. Οι χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν Argon τραμπεκιουλοπλαστική, Laser ιριδοτομία, τραμπεκιουλεκτομή με αντιμεταβολίτες, εμφυτεύματα/βαλβίδες, cycloablation.


Παναγιώτα Σταύρου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

img_2318-stavrou

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας – EYE DAY CLINIC –  Laser  Mυωπίας