Γλαύκωμα και έλεγχος γλαυκώματος

Θα πρέπει έως σήμερα να έχει γίνει συνείδηση για το σύνολο των ανθρώπων ότι ένας ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος ακόμη και επί έλλειψης συμπτωμάτων.


Μεταξύ των βασικότερων αιτίων που καθιστούν αναγκαία την τακτική οφθαλμολογική εξέταση είναι και η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) ιδίως μετά την ηλικία των 40 ετών ή και νωρίτερα εφόσον υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος ή/και ανάλογη σύσταση από τον οφθαλμίατρό σας.


Δυστυχώς, το γλαύκωμα αποτελεί στην ουσία ένα σύνδρομο που παρουσιάζεται με διάφορες μορφές και ποικίλες εκδηλώσεις που μπορεί ο γιατρός σας να εντοπίσει κατά τη διεξαγωγή του οφθαλμολογικού ελέγχου και οι οποίες εμφανίζουν ως κοινό παρονομαστή στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυξημένη πίεση των ματιών.


Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι επειδή κατά κανόνα (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως π.χ η εκδήλωση οξέως γλαυκώματος που συνοδεύεται από έντονο άλγος), η οφθαλμική υπερτονία (υψηλή ΕΟΠ) είναι ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ο μόνος τρόπος ώστε να προληφθεί και να αποφευχθούν οι μελλοντικές δυσάρεστες συνέπειές της (ελλείμματα οπτικών πεδίων, περιορισμός όρασης, τύφλωση) είναι ο τακτικός και πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος.


Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη διαγνωσθεί με γλαύκωμα και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους να υποβάλλονται στις απαιτούμενες εξετάσεις (τονομέτρηση, εξέταση οπτικών πεδίων, παχυμετρία κερατοειδούς, OCT οπτικού νεύρου κ.α.) ούτως ώστε να γίνει εφικτή η σταθεροποίηση και αναχαίτιση προόδου της νόσου.

Ευγενία Αθανασοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

 

EYE DAY CLINIC – Γλαύκωμα και Θεραπεία Γλαυκώματος