Η Διαθλαστική Επέμβαση Trans – PRK

Η σύγχρονη διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνει μια σειρά μεθόδων που στοχεύουν στη μεταβολή της διαθλαστικής δύναμης του ματιού, παρεμβαίνοντας στη δομή του κερατοειδούς ή του φακού, που είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη διάθλαση του οφθαλμού. Με αυτό τον τρόπο έχει καταστεί δυνατή κατά τις τελευταίες δεκαετίες η διόρθωση μιας ευρείας κλίμακας βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού.

Από τις επεμβάσεις που μεταβάλλουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς (του διαφανούς τμήματος του ματιού μπροστά από την ίριδα), οι επικρατέστερες στις μέρες μας είναι η PRK και η LASIK, καθώς και οι υπό εξέλιξη μέθοδοι αφαίρεσης τμήματος του κερατοειδούς σχήματος φακιδίου (βλ SMILE). H PRK περιλαμβάνει την αφαίρεση του επιθηλίου του κερατοειδούς (της πολύ λεπτής πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς) με διάφορες μεθόδους (μηχανική αφαίρεση με χειρουργικά εργαλεία, αλκοόλη) και στη συνέχεια την εφαρμογή Excimer laser για τη σμίλευση του κερατοειδή ώστε να πάρει το επιθυμητό σχήμα για τη βελτίωση της όρασης. Η άλλη δημοφιλής μέθοδος, η LASIK, συνίσταται στη δημιουργία ενός λεπτού κρημνού (παλιότερα με μηχανικό μικροκερατόμο, πλέον στα σύγχρονα κέντρα με Femtosecond laser) και στη σμίλευση του υποκείμενου ιστού όπως στη PRK αφού ανασηκωθεί ο κρημνός. Στο τέλος της διαδικασίας ο κρημνός επανατοποθετείται στη θέση του. Συγκριτικά, η PRK έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης μετεγχειρητικής σταθερότητας λόγω απουσίας κρημνού, αλλά σε σχέση με τη LASIK παρατηρείται μεγαλύτερη μετεγχειρητική δυσφορία (πόνος) και πιο αργή αποκατάσταση της όρασης. Η μέθοδος που θα επιλεγεί κάθε φορά καθορίζεται από τον θεράποντα ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς.

Πλέον, με τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων λέιζερ, διαθέτουμε στη φαρέτρα μας τη μέθοδο Trans-PRK (Transepithelial PRK) στην οποία η αφαίρεση του επιθηλίου γίνεται μαζί με τη σμίλευση του υποκείμενου στρώματος του κερατοειδούς σε ένα βήμα (single step), ταχύτατα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι μη αυτοματοποιημένα, χωρίς επαφή κάποιου μηχανήματος ή εργαλείου με το μάτι (no touch). Οι μελέτες δείχνουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της νεότερης μεθόδου στην όραση είναι εξίσου καλά και προβλέψιμα με αυτά της συμβατικής PRK, αλλά υπερέχουν όσον αφορά:

  • τον ταχύτερο χειρουργικό χρόνο,
  • τη γρηγορότερη επούλωση του επιθηλίου και άρα ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης,
  • λιγότερο μετεγχειρητικό haze (θόλωση που παρατηρείται μετά την PRK) και
  • λιγότερη μετεγχειρητική δυσφορία και ενόχληση κατά τα πρώτα 24ωρα από την επέμβαση.

Η trans-PRK λοιπόν, έρχεται να εξομαλύνει τα μετεγχειρητικά «μειονεκτήματα» της συμβατικής PRK έναντι της LASIK, προσθέτοντας και τα πλεονεκτήματα:

  • της μεγαλύτερης μετεγχειρητικής σταθερότητας και μείωσης του κινδύνου εκτασίας (δομικής αστάθειας) του κερατοειδούς,
  • της απουσίας επαφής με το μάτι και άσκησης πίεσης από το μηχάνημα που έχουμε στη LASIK, και
  • αποφυγής του ρίσκου των επιπλοκών που σχετίζονται με τον κρημνό (σημαντικό ειδικά σε επαγγέλματα και δραστηριότητες με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού του οφθαλμού).

Η διαδικασία του λέιζερ μυωπίας, αστιγματισμού υπερμετρωπίας γίνεται έτσι ακόμα πιο φιλική στον ασθενή αλλά και στον οφθαλμίατρο.


 

Μαρία Στουπάκη

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Laser Μυωπίας – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC