Η σημασία του ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου στην μελέτη οφθαλμολογικών παθήσεων

iris_blue_eye_cose-up

Η ηλεκτροφυσιολογία είναι μια σημαντική εξέταση η οποία μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των οφθαλμών. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτροδίων που προσαρμόζονται στο μέτωπο, στην κεφαλή και στα κάτω βλέφαρα και έχουν την δυνατότητα λήψης σημάτων από τον αμφιβληστροειδή (φωτοευαίσθητο χιτώνα των οφθαλμών) και το οπτικό νεύρο.
Οι εξετάσεις στην EYE DAY CLINIC πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και standards της Διεθνούς Εταιρείας Κλινικής Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV). Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως και 2 ώρες και περιλαμβάνει τη χρήση λάμψεων φωτός διαφόρων εντάσεων και χρωμάτων ή χρήση φωτεινών ερεθισμάτων τύπου εναλλασσόμενης σκακιέρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί διαστολή της κόρης με οφθαλμικές σταγόνες, ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης.
Οι χρήσεις των εξετάσεων αυτών είναι πολλαπλές και μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες, όταν η κλινική εξέταση δεν μπορεί να εξηγήσει το επίπεδο της όρασης ή των συμπτωμάτων. Ενδεικτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος είναι οι ακόλουθες :

  • Ανεξήγητη πτώση στην όραση ή αντίληψη χρωμάτων.
  • Ανεξήγητη πτώση στην όραση σε έδαφος φυσιολογικού κλινικού και απεικονιστικού ελέγχου.
  • Διαφοροδιάγνωση σε περιπτώσεις παθήσεων οπτικού νεύρου (ατροφία) αν συνυπάρχει και παθολογία της ωχράς κηλίδας.
  • Διερεύνηση πιθανότητας ύπαρξης παλαιότερου αρτηριακού αποκλεισμού σε ανεξήγητη απώλεια οπτικού πεδίου.

Ωστόσο, η κύρια χρήση της ηλεκτροφυσιολογίας είναι οι γενετικές παθήσεις των οφθαλμών, όπου πέραν της κλινικής εξέτασης και του απεικονιστικού ελέγχου, βοηθούν στην διάγνωση, αλλά και συχνά επιτρέπουν την ταυτοποίηση μιας γενετικής νόσου όταν τα υπόλοιπα διαγνωστικά στοιχεία είναι ελλιπή . Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν χαρακτηριστικά ευρήματα που συνοδεύουν τις νόσους και είναι απαραίτητα προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα της γενετικής πάθησης. Τέλος, η χρήση των παραπάνω εξετάσεων είναι σημαντική και για την παρακολούθηση μερικών φλεγμονωδών παθήσεων των οφθαλμών όπως η (αμφιβληστροειδοπάθεια δίκην κυνηγετικών χόνδρων (Birdshot retinopathy) κλπ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιστημονική ομάδα της EYE DAY CLINIC θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος να συνοδεύεται από πρόσφατο διαθλαστικό έλεγχο και από ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, στο οποίο να περιγράφονται τα συμπτώματα, τα ερωτήματα που ζητούνται να απαντηθούν ή ακόμα και συνύπαρξη άλλων συστηματικών παθήσεων. Αυτό γίνεται προκειμένου να προσανατολιστεί η διερεύνηση της πάθησης προς τη σωστή κατεύθυνση και να ολοκληρωθεί στο λιγότερο δυνατό χρόνο για τον ασθενή.


Βασίλειος Παπασταύρου, MD, MRCOphth, FEBO.
Χειρουργός Υαλοειδους

papastavrou-new