Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

H Ηλικιακή Eκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) είναι μία από τις κύριες αιτίες απώλειας όρασης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπάρχουν δύο μορφές Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας : η ξηρού τύπου και η υγρού (εξιδρωματικού) τύπου.

 
Η ξηρού τύπου αποτελεί το 85% των περιστατικών Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας . Οι φωτοϋποδοχείς στο κέντρο του αμφιβληστροειδή καταστρέφονται. Αυτό οδηγεί σε μείωση της κεντρικής όρασης γεγονός που επηρεάζει σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα και η οδήγηση. Η Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας  ξηρού τύπου μπορεί να μεταπέσει στην υγρού τύπου Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας.

 
Στην Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας  υγρού (ή εξιδρωματικού) τύπου παθολογικά αγγεία αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή, στο χοριοειδή χιτώνα, στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν οίδημα, αιμορραγία και τελικά ουλή στην ωχρά κηλίδα. Αυτό συνεπάγεται σοβαρή απώλεια της κεντρικής όρασης, κεντρικό σκότωμα ή εμφάνιση μεταμορφοψίας (οι ευθείες γραμμές φαίνονται κυματιστές).Επειδή η ωχρά κηλίδα βρίσκεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδή, στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας η περιφερειακή όραση μένει αναλλοίωτη.

 
Στην περίπτωση αιφνίδιας απώλειας της όρασης ένας πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται. Αυτός περιλαμβάνει μέτρηση της οπτικής οξύτητας του ασθενούς, βυθοσκόπηση με χρήση μυδριατικών κολλυρίων και στη συνέχεια διενέργεια Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) καθώς και Ψηφιακής Φλουοραγγειογραφίας ή OCT-Αγγειογραφίας , η οποία είναι μία πιο σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος από την Ψηφιακή Φλουοραγγειογραφία.

 
Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της διάγνωσης της  Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας  υγρού τύπου αποφασίζεται η θεραπεία, η οποία συνίσταται είτε σε ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις δηλαδή του φαρμάκου στην οφθαλμική κοιλότητα και συγκεκριμένα στο υαλοειδές ) είτε σε φωτοδυναμική θεραπεία (η οποία χρησιμοποιείται σε κάποιους υπότυπους της Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας  υγρού τύπου) είτε σε συνδυασμό αυτών των δύο θεραπειών.

 
Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία της  Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας  είναι καθοριστικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, αν εμφανίσετε αλλαγές στην όρασή σας, επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριστίν Τάντρος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος