Γιατί καταργήσαμε στην EYE DAY CLINIC τη μέθοδο Lasik με μικροκερατόμο;

Η EYE DAY CLINIC είναι η πρώτη και μοναδική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που κατήργησε τις επεμβάσεις με την παραδοσιακή μέθοδο Lasik με μικροκερατόμο. Η απόφασή μας ήταν εύκολη, καθώς πρώτο μας μέλημα είναι να προσφέρουμε στους ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σκοπό την πιο σύγχρονη, την πιο ασφαλή και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την αποκατάσταση των διαθλαστικών προβλημάτων της όρασης.

Στο πρώτο στάδιο της επέμβασης με την κλασική μέθοδο Lasik δημιουργείται το flap με την χρήση μηχανικού μικροκερατόμου – λεπίδα. Εμείς, αντικαταστήσαμε τη λεπίδα με τη χρήση του Femtosecond Laser, το οποίο παρέχει:

  • Μεγαλύτερη Ακρίβεια
  • Πλήρη έλεγχο όλης της διαδικασίας από τον χειρουργό
  • Μεγαλύτερη Ασφάλεια
  • Μεγαλύτερη προβλεψιμότητα

Η δέσμη του υπέρυθρου Femtosecond Laser ελέγχεται από τον υπολογιστή και εστιάζει στα επιλεγμένα από τον χειρουργό σημεία προκειμένου να δημιουργηθεί το flap.

ALL LASER LASER!

Με τη νέα τεχνολογία Femtosecond laser, εφαρμόζεται μόνο laser σε όλα τα στάδια της διαθλαστικής  επέμβασης ακόμα και στο πρώτο στάδιο, έτσι ώστε η διαδικασία Lasik  να ολοκληρώνεται χωρίς την ανάγκη εφαρμογής “νυστεριού”.