Καταρράκτης και Πρεσβυωπία

Ο καταρράκτης αποτελεί μία προοδευτική οφθαλμική νόσο που οφείλεται στη σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς (φυσικού) φακού του ματιού και η οποία συνήθως παρουσιάζεται σε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις εμφάνισης καταρράκτη και σε νεότερης ηλικίας άτομα (πχ. συγγενής, τραυματικός ή φαρμακευτικός καταρράκτης).

Παράλληλα, σε όλους τους ανθρώπους άνω των 40 ετών, κατά μέσο όρο, παρατηρείται πρεσβυωπία, δηλαδή μείωση της κοντινής όρασης λόγω περιορισμού της δυνατότητας προσαρμογής εστίασης του κρυσταλλοειδούς φακού, κατάσταση η οποία επιτείνεται με την πάροδο των ετών.
Με τις σύγχρονες μεθόδους χειρουργικής επέμβασης του καταρράκτη με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, επιτυγχάνεται η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού από τεχνητό ενδοφακό, του οποίου η διαθλαστική δύναμη υπολογίζεται με ειδικές μετρήσεις (κερατομετρία, βιομετρία, κ.α.) προεγχειρητικά, ούτως ώστε να συμβαδίζει τόσο με τα ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε οφθαλμού, όσο και με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Με βάση, λοιπόν, αυτά τα δεδομένα και καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς αποζητούν την ανεξαρτησία από τα γυαλιά τους τόσο για τη μακρινή όραση όσο και για τις κοντινές εργασίες, η λύση προέρχεται πλέον από τον τομέα της χειρουργικής του καταρράκτη και συγκεκριμένα χάρη στην επανάσταση που έχουν επιφέρει οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί στο χώρο της χειρουργικής οφθαλμολογίας.

Οι ενδοφακοί αυτοί προσφέρουν τη δυνατότητα απαλλαγής από τη χρήση γυαλιών οράσεως για όλες τις αποστάσεις (μακρινή- ενδιάμεση- κοντινή), ενώ σύμφωνα και με στοιχεία που προκύπτουν από τη μετεγχειρητική παρακολούθηση μεγάλου αριθμού ασθενών του κέντρου μας, παρέχουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όταν συνδυάζονται με τη χρήση μονεστιακού ενδοφακού στο επικρατές μάτι του ασθενούς.

Συγκεκριμένα, η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη με την τοποθέτηση ασφαιρικού μονοεστιακού ενδοφακού στο dominant (κυρίαρχο) μάτι του ασθενούς, εξασφαλίζει άριστη μακρινή όραση και μπορεί με μεγάλη επιτυχία να συνδυαστεί με την ένθεση τριπλοεστιακού ενδοφακού στο non- dominant οφθαλμό που θα παρέχει ταυτόχρονα και επαρκή ενδιάμεση και κοντινή όραση, απαλλάσσοντας τον ασθενή από τη χρήση γυαλιών αλλά και παρακάμπτοντας συγχρόνως τις ενδεχόμενες ενοχλητικές συνέπειες από τη διόφθαλμη τοποθέτηση τριπλοεστιακών ενδοφακών (πχ. δυσκολία στη νυχτερινή οδήγηση, άλω, κ.α.)

Εν κατακλείδι, η προαναφερθείσα χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός μονοεστιακού κι ενός τριπλοεστιακού ενδοφακού που συστήνεται να πραγματοποιούνται σε ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα μεταξύ τους, παρέχει ταυτόχρονα τα εξής πλεονεκτήματα:

1) αφαίρεση του καταρράκτη
2) απαλλαγή από τα γυαλιά για μακριά, αλλά και
3) εξάλειψη της πρεσβυωπίας (δηλαδή μη ανάγκη χρήσης γυαλιών για κοντινές εργασίες).

Όπως σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης, απαραίτητα στοιχεία για την απόλυτη επιτυχία αποτελούν η ορθή επιλογή ασθενών, ο εκτενής προεγχειρητικός έλεγχος, η άρτια χειρουργική τεχνική καθώς και η συνεπής μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Καταρράκτης – EYE DAY CLINIC Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Ευγενία Αθανασοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος