Ξηροφθαλμία

Η ξηροφθαλμία είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με οφθαλμικές παθήσεις. Τα αίτια της ξηροφθαλμίας περιλαμβάνουν μια πλειάδα καταστάσεων ή παθήσεων, οι οποίες κάποιες φορές είναι δυσδιάκριτες. Ωστόσο, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ορισμένες οφθαλμολογικές επεμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ελάττωση στην παραγωγή δακρύων ή κακή ποιότητα αυτών, με συνέπεια ο ασθενής να νιώθει ξηρότητα στα μάτια του. Μια από τις συχνότερες αιτίες μετεγχειρητικής ξηροφθαλμίας αποτελούν οι επεμβάσεις για τη διόρθωση της βλεφαρόπτωσης. Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της πτώσης του βλεφάρου ανάλογα με το αίτιο και τη βαρύτητά της. Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της βλεφαρόπτωσης είναι η εκτομή του συμπλέγματος του μυός του Muller μαζί με τον επιπεφυκότα [Muller’s muscle-conjunctival resection (MMCR)]. Παρόλα αυτά η εν λόγω επέμβαση έχει θεωρείται από αρκετούς οφθαλμοπλαστικούς χειρουργούς ως υπαίτια για τη δημιουργία μετεγχειρητικής ξηροφθαλμίας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια αναδρομική μελέτη στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής (Journal of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery) από το Albany Medical College στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, η οποία εξέτασε την επίδραση της MMCR σε κλινικά σημαντικές παραμέτρους που αφορούν την οφθαλμική επιφάνεια. Μελετήθηκαν ο χρόνος διάσπασης των δακρύων, το πάχος της λιπώδους στοιβάδας και η ωσμωτικότητα προεγχειρητικά και 3 μήνες μετά την επέμβαση σε 14 ασθενείς. Από τα αποτελέσματα που συνέλεξαν οι συγγραφείς της εργασίας, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις παραμέτρους πριν και μετά την MMCR για τη διόρθωση της βλεφαρόπτωσης. Η συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνει λοιπόν ότι η MMCR είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης της βλεφαρόπτωσης δίχως να προκαλεί επιδείνωση στην εν γένει κατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας και κατά συνέπεια οι ασθενείς που χειρουργούνται με αυτή τη μέθοδο δε διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ξηροφθαλμίας.

Εμείς, στο Eye Day Clinic, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Οφθαλμοπλαστική χειρουργική εφαρμόζουμε την χειρουργική τεχνική εκτομής του συμπλέγματος του μυός του Muller μαζί με τον επιπεφυκότα (MMCR) στους κατάλληλους ασθενείς που εμφανίζουν βλεφαρόπτωση, οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει μετεγχειρητική ξηροφθαλμία.

Γεώργιος Καλαντζής

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Laser Μυωπίας – EYE DAY CLINIC Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας