Laser Αστιγματισμού

Η διόρθωση του αστιγματισμού με Femtosecond laser αστιγματισμού που πραγματοποιείται  στην EYE DAY CLINIC  επιτρέπει στον ασθενή άμεσα να έχει πολύ καλή όραση .

Η καλύτερη δυνατή διαθλαστική επέμβαση laser, το Femtosecond Lasik με το Wavelight Refractive Suite είναι η άριστη επιλογή.

Laser Αστιγματισμού στην EYE DAY CLINIC

H ομάδα της EYE DAY CLINIC με την πολυετή εμπειρία της στη διόρθωση αστιγματισμού  και διαθέτοντας τον αρτιότερο και τελειότερο εξοπλισμό στην Ελλάδα σας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ασφάλεια και άνεση.

Η επέμβαση laser αστιγματισμού διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.

Laser Αστιγματισμού

Laser Αστιγματισμού

Προεγχειρητικός Έλεγχος Laser Αστιγματισμού

Ο προεγχειρητικός έλεγχος ενός υποψηφίου για laser αστιγματισμού αποτελεί τον σημαντικότερο παραγοντα επιτυχίας για την επέμβαση. Κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση, συλλέγονται όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει ο διαθλαστικός χειρουργός να απαντήσει στο ερώτημα αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για να υποβληθεί σε laser αστιγματισμού.

Κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου για Laser Αστιγματισμού πραγματοποιούνται :

  • Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού. Η λήψη του ιατρικού ιστορικού ατομικού και οικογενειακού πρέπει να είναι λεπτομερής και ακριβής. Παρούσες και προηγηθείσες νόσοι και φαρμακευτικές αγωγές πρέπει να καταγράφονται, καθώς και η ύπαρξη αλλεργιών διαφόρων ειδών. Επιπρόσθετα απαραίτητα πρέπει να γίνεται καταγραφή παλαιοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και φαρμάκων ή παθήσεων που μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν την επούλωση του κερατοειδικού τραύματος.
  • Λήψη ακριβούς οφθαλμολογικού ιστορικού. Έπειτα από τη λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, λαμβάνεται το οφθαλμολογικό ιστορικό και καταγράφονται τα οφθαλμικά  σκευάσματα που λαμβάνει ή έχει λάβει ο ασθενής στο παρελθόν. Ο υποψήφιος επίσης πρέπει να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πότε φόρεσε για πρώτη φορά γυαλιά και αν φοράει ή φορούσε στο παρελθόν φακούς επαφης. Οι φακοί επαφής μεταβάλλον το σχήμα της πρόσθιας επιφάνειας του ματιού και γι αυτό το λόγω απαιτείται να μην φορούνται πριν τον προεγχειρητικό έλεγχο και την επέμβαση.
  • Έλεγχος  της οπτικής οξύτητας του ασθενούς. Ο προσδιορισμός του ακριβούς διαθλαστικού σφάλματος του υποψηφίου για laser αστιγματισμού κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο καθορίζει και το ποσό του κερατοειδικού στρώματος το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και να εξασφαλίσει την καλύτερη όραση . Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό της EYE DAY CLINIC  είναι πλήρως εξοικειωμένο με τις δοκιμασίες προσδιορισμού του διαθλαστικού σφάλματος και  τα  μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται ελέγχονται τακτικά όσον αφορά την ορθή λειτουργία τους και την μέτρηση των χαρακτηριστικών του ασθενή.
  • Έλεγχος κορικών αντανακλαστικών και της διαμέτρου της κόρης. Η μέτρηση της διαμέτρου της κόρης σε σκοτοπτικές συνθήκες πραγματοποιείται με λεπτομέρεια στους υποψηφίους για laser αστιγματισμού καθώς όταν η σκοτοπτική κόρη ξεπερνά σε διάμετρο τη ζώνη φωτοαποδόμησης, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης οπτικών διαταραχών τη νύχτα.
  • Ενδοφθάλμια πίεση. Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται μετά την διάθλαση και την τοπογραφική απεικόνιση του κερατοειδούς, ώστε η πιθανή παραμόρφωση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς από την επαφή με το τονόμετρο επιπεδώσεως να μην επηρεάσει τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις αντενδείκνυνται σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο γλαύκωμα, ασθενείς που χρειάζονται πολλαπλά φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης, ή ασθενείς με προχωρημένο γλαύκωμα, σημαντική κοίλανση της οπτικής θηλής και συνοδά σκοτώματα στην εξέταση των οπτικών πεδίων.
  • Σχισμοειδής  λυχνία. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προεγχειρητικού ελέγχου για όλους τους υποψηφίους για laser αστιγματισμού. Η επισκόπηση των βλεφάρων επίσης αποκαλύπτει την ύπαρξη βλεφαρίτιδας ή άλλης παθολογίας.Ελέγχεται με λεπτομέρεια επίση και η ποιότητα σύστασης των δακρύων. Ο πρόσθιος θάλαμος και η ίριδα εξετάζονται ενδελεχώς από το προσωπικό της EYE DAY CLINIC.
  • Απεικόνιση κερατοειδούς. Η καμπυλότητα και το σχήμα του κερατοειδούς αξιολογούνται σε κάθε υποψήφιο για laser  αστιγματισμού με χρήση διαφόρων τεχνολογιών απεικόνισης του κερατοειδούς, όπως των συστημάτων που βασίζονται στους δακτυλίους Placido ή στην ανύψωση του κερατοειδούς.
  • Παχυμετρία. Το πάχος του κερατοειδούς αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας κατά τη διαλογή των ασθενών για laser αστιγματισμού.
  • Ενημέρωση του ασθενούς. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ασθενούς και κριθεί ότι πληρεί τα κριτήρια ασφαλείας για να υποβληθεί σε laser  αστιγματισμού, ακολουθούν η ολοκληρωμένη και ενδελεχής ενημέρωση του ασθενούς και η συμπλήρωση από αυτόν του εντύπου συγκατάθεσης