Laser Μυωπίας

Laser Μυωπίας με την χρήση Femtosecond Lasik για μυωπία

To Femtosecond Laser είναι υπέρυθρο laser το οποίο χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις για τη διόρθωση της  μυωπίας. Το συγκεκριμένο σύστημα εκπέμπει παλμούς διάρκειας ενός ελαχίστου κλάσματος του δευτερολέπτου με εξαιρετική ακρίβεια και αντικαθιστά στις επεμβάσεις τον μηχανικό κερατοτόμο της απλής Lasik.

Αν θέλετε την καλύτερη δυνατή διαθλαστική επέμβαση laser, το Femtosecond Lasik με το Wavelight Refractive Suite είναι η άριστη επιλογή.

Laser Μυωπίας στην EYE DAY CLINIC

H ομάδα της EYE DAY CLINIC με την πολυετή εμπειρία της στη διόρθωση μυωπίας και διαθέτοντας τον αρτιότερο και τελειότερο εξοπλισμό στην Ελλάδα σας εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ασφάλεια και άνεση.

laser μυωπιας

Laser Μυωπίας – Προεγχειρητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος ενός υποψηφίου για laser μυωπίας  αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας στην διαθλαστική χειρουργική. Κατά την προεγχειρητική αξιολόγηση, συλλέγονται όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει ο διαθλαστικός χειρουργός να απαντήσει στο ερώτημα αν ο υποψήφιος δύναται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση, καθώς και για το αν η τελευταία μπορεί να ανταποκριθεί στις επιθυμίες του υποψηφίου.

Κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου για laser μυωπίας πραγματοποιούνται :

  • Λήψη ιστορικού και οικογενειακού ιστορικού. Η λήψη του ιατρικού ιστορικού πρέπει να είναι λεπτομερής και ακριβής. Παρούσες και προηγηθείσες νόσοι και φαρμακευτικές αγωγές πρέπει να καταγράφονται, όπως και η ύπαρξη αλλεργιών4. Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνεται καταγραφή παλαιοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και φαρμάκων ή παθήσεων που μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν την επούλωση του κερατοειδικού τραύματος.
  • Λήψη οφθαλμολογικού ιστορικού. Έπειτα από τη λήψη του ιατρικού ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, λαμβάνεται το οφθαλμολογικό ιστορικό και καταγράφονται τα οφθαλμικά  σκευάσματα που λαμβάνει ή έχει λάβει ο ασθενής κατά το παρελθόν. Ο υποψήφιος ρωτάται για το εάν έχει φορέσει παλαιότερα γυαλιά οράσεως  και κυρίως για την ηλικία κατά την οποία ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί και ρωτάται αν είχε φορέσει ποτέ φακούς επαφής. Οι φακοί επαφής μπορούν να μεταβάλουν το σχήμα της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και, κατόπιν τούτου, κρίνεται αναγκαία η αποφυγή χρήσης φακών επαφής τόσο στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου, όσο και πριν το χειρουργείο.
  • Έλεγχος  της οπτικής οξύτητας. Ο προσδιορισμός του ακριβούς διαθλαστικού σφάλματος του υποψηφίου γιαlaser μυωπίας  κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο καθορίζει και το ποσό του κερατοειδικού στρώματος το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό της EYE DAY CLINIC  είναι πλήρως εξοικειωμένο με τις δοκιμασίες προσδιορισμού του διαθλαστικού σφάλματος και  τα  μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά όσον αφορά την ορθή λειτουργία τους.
  • Έλεγχος των κορικών αντανακλαστικών και της διαμέτρου της κόρης. Η μέτρηση της διαμέτρου της κόρης σε σκοτοπτικές συνθήκες πραγματοποιείται  καθώς όταν η σκοτοπτική κόρη ξεπερνά σε διάμετρο τη ζώνη φωτοαποδόμησης, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης οπτικών διαταραχών τη νύχτα.
  • Ενδοφθάλμια πίεση. Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται μετά την διάθλαση και την τοπογραφική απεικόνιση του κερατοειδούς, ώστε η πιθανή παραμόρφωση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς από την επαφή με το τονόμετρο επιπεδώσεως να μην επηρεάσει τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις αντενδείκνυνται σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο γλαύκωμα, ασθενείς που χρειάζονται πολλαπλά φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης, ή ασθενείς με προχωρημένο γλαύκωμα, σημαντική κοίλανση της οπτικής θηλής και συνοδά σκοτώματα στην εξέταση των οπτικών πεδίων.
  • Σχισμοειδής  λυχνία. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προεγχειρητικού ελέγχου. Η επισκόπηση των βλεφάρων αποκαλύπτει την ύπαρξη βλεφαρίτιδας ή άλλης παθολογίας.Ελέγχεται, επιπλέον, η ποιότητα σύστασης των δακρύων. Ο πρόσθιος θάλαμος και η ίριδα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς.
  • Απεικόνιση κερατοειδούς. Η καμπυλότητα και το σχήμα του κερατοειδούς μπορούν να αξιολογηθούν με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών απεικόνισης του κερατοειδούς, όπως των συστημάτων που βασίζονται στους δακτυλίους Placido ή στην ανύψωση του κερατοειδούς.
  • Παχυμετρία. Το πάχος του κερατοειδούς αποτελεί έναν παράγοντα καθοριστικής σημασίας κατά τη διαλογή των ασθενών γιαlaser μυωπίας.
  • Ενημέρωση του ασθενούς. Μόλις ολοκληρωθεί ο πλήρης έλεγχος του ασθενούς και κριθεί ότι πληροί τα κριτήρια ασφαλείας για να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση, ακολουθούν η ολοκληρωμένη και ενδελεχής ενημέρωση του ασθενούς και η συμπλήρωση, από τον ασθενή, του εντύπου συγκατάθεσης.