Laser Υπερμετρωπίας

Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με Femtosecond laser Lasik,   που πραγματοποιείται  στην EYE DAY CLINIC επιτρέπει στον ασθενή να έχει πολύ  καλή όραση τόσο κοντά όσο και μακριά γρήγορα και αποτελεσματικά .Η επέμβαση διαρκεί λίγα μόνο λεπτά και η όραση επανέρχεται άμεσα.

Laser Υπερμετρωπίας με την χρήση Femtosecond Laser Lasik 

Η Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC  διαθέτει την  υπερσύγχρονη  σουίτα  με Femtosecond laser , η οποία  με ένα laser παλμών και χωρίς “λεπίδα” πραγματοποιεί με  ακρίβεια  την αρχική τομή (flap)  για να διορθωθεί κατόπιν η κυρτότητα του κερατοειδούς.

Η απόλυτη ακρίβεια και η ασφάλεια της μεθόδου σε συνδυασμό με την άνεση για τον ασθενή καθιστούν τη Femtosecond laser Lasik  την  πιο σύγχρονη λύση για την διόρθωση υπερμετρωπίας με laser.

Η διεθνής βιβλιογραφία, αλλά και τα στατιστικά της μονάδας μας, αναφέρουν ότι σε ένα ποσοστό έως 20% των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση διόρθωσης της υπερμετρωπίας, παρατηρείται υποστροφή έως και το 1/3 της αρχικής διόρθωσης.

girl-bubbles

Προεγχειρητικός Έλεγχος Laser Υπερμετρωπίας

O ακρογωναίος λίθος της επιτυχίας της επέμβασης laser υπερμετρωπίας ειναι ο προεγχειρητικός έλεγχος. Κατά την διάρκεια της προεγχειρητικής αξιολόγηση, συλλέγονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει ο χειρουργός να απαντήσει στο ερώτημα αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος για να  υποβληθεί σε laser υπερμετρωπίας..

Ο προεγχειρητικός έλεγχος για το  laser υπερμετρωπίας περιλαμβάνει:

  • Λήψη ιστορικού προσωπικού και οικογενειακού. Η λήψη του ιατρικού ιστορικού πριν το laser υπερμετρωπίας πρέπει να είναι λεπτομερής και ακριβής. Φαρμακευτικές αγωγές, παρούσες και προηγηθείσες νόσοι και  πρέπει να καταγράφονται, καθώς και η ύπαρξη αλλεργιών. Επίσης,θα πρέπει να γίνεται καταγραφή χειρουργικών επεμβάσεων που έγιναν στο παρελθόν καθώς και φαρμάκων ή παθήσεων που μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν την επούλωση του κερατοειδικού χιτώνα
  • Οφθαλμολογικό Ιστορικό. Έπειτα από το ιατρικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικού, λαμβάνεται το οφθαλμολογικό ιστορικό και καταγράφονται τα πιθανάν οφθαλμικά  σκευάσματα που λαμβάνει ή έχει λάβει ο ασθενής κατά το παρελθόν. Ο υποψήφιος ρωτάται για τα γυαλιά οράσεως, πότε πρωτοξεκίνησε να τα φοράει και αν έχει φορέσει στο παρελθόν φακούς επαφης (οι οποίοι μπορούν να μεταβάλουν το σχήμα της επιφάνειας του κερατοειδούς). Συνήθως κρίνεται αναγκαία η αποφυγή χρήσης φακών επαφής τόσο στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου αλλά και πριν την επεέμβαση.
  • Έλεγχος οπτικής οξύτητας. Ο προσδιορισμός διαθλαστικού σφάλματος του υποψηφίου με απόλυτη ακρίβεια κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο καθορίζει και το ποσό του κερατοειδικού στρώματος το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από τον χειρουργό ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.  Το προσωπικό της EYE DAY CLINIC  είναι πλήρως εξοικειωμένο με τις δοκιμασίες προσδιορισμού του διαθλαστικού σφάλματος και  ο εξοπλισμός που χρησιμοποιοιείται  ελέγχεται τακτικά όσον αφορά στην ορθή λειτουργία τους.
  • Έλεγχος κορικών αντανακλαστικών και διαμέτρου της κόρης. Η μέτρηση της διαμέτρου της κόρης σε σκοτοπτικές συνθήκες πραγματοποιείται  προεγχειρητικά στο laser  υπερμετρωπίας καθώς όταν η σκοτοπτική κόρη ξεπερνά σε διάμετρο τη ζώνη φωτοαποδόμησης, αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης οπτικών διαταραχών τη νύχτα.
  • Ενδοφθάλμια πίεση. Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης επίσης είναι απαραίτητη και  γίνεται μετά την διάθλαση και την τοπογραφική απεικόνιση του κερατοειδούς, ώστε η πιθανή παραμόρφωση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς από την επαφή με το τονόμετρο επιπεδώσεως να μην επηρεάσει τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις δεν ενδείκνυνται σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο γλαύκωμα, καθώς και σε ασθενείς που χρειάζονται πολλαπλά φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης, ή ασθενείς με προχωρημένο γλαύκωμα, σημαντική κοίλανση της οπτικής θηλής και συνοδά σκοτώματα στην εξέταση των οπτικών πεδίων.
  • Έλεγχος με σχισμοειδή  λυχνία. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του προεγχειρητικού ελέγχου. Η επισκόπηση και ο έλεγχος των βλεφάρων αποκαλύπτει την ύπαρξη βλεφαρίτιδας ή άλλης παθολογίας.Ελέγχεται, επιπλέον, η ποιότητα των δακρύων ενώ εξετάζονται ενδελεχώς ο πρόσθιος θάλαμος και η ίριδα.
  • Απεικόνιση κερατοειδούς. Η καμπυλότητα και το σχήμα του κερατοειδούς  αξιολογούνται με τη χρήση τεχνολογιών απεικόνισης του κερατοειδούς, όπως συστημάτων που βασίζονται στους δακτυλίους Placido ή στην ανύψωση του κερατοειδούς.
  • Παχυμετρία. Το πάχος του κερατοειδούς αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας κατά τη διαλογή των ασθενών για το laser υπερμετρωπίας.
  • Ενημέρωση του ασθενούς. Μόλις ολοκληρωθεί ο πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος του ασθενούς και κριθεί ότι πληρεί τα κριτήρια ασφαλείας για να υποβληθεί σε laser υπερμετρωπίας, ακολουθοει η ολοκληρωμένη και ενδελεχής ενημέρωση του ασθενούς καθως και  η συμπλήρωση, από τον ασθενή, του εντύπου συγκατάθεσης.