Μερικού πάχους οπή ωχράς με επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη.

Οι μερικού πάχους οπή ωχράς είναι μια οντότητα που μπορεί να δημιουργηθεί όταν κατά την φυσιολογική αποκόλληση του υαλοειδούς σώματος ασκείται μια έλξη στην ωχρά που είναι τόσο ισχυρή ώστε να την παραμορφώσει άλλα ταυτόχρονα και τόσο αδύναμη ώστε να μην προκαλέσει πλήρους πάχους οπή ή ως επακόλουθο ύπαρξης οιδήματος της ωχράς για ποικίλη αιτιολογία. Συνεπώς παραμένουν οι εξωτερικές στοιβάδες των κυττάρων σε μια σχετικά καλή κατάσταση και αυτό μεταφράζεται σε μειωμένη μεν όραση αλλά όχι πάντα μη λειτουργική. Μερικές φορές η παραπάνω κατάσταση ενισχύεται με την εμφάνιση επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης που μπορεί μέσω των συσπαστικών ιδιοτήτων της να χειροτερέψει το επίπεδο της όρασης.

Ενώ οι οπές πλήρους πάχους απαιτούν χειρουργική διόρθωση με υαλοειδεκτομή και αέριο, οι μερικού πάχους μπορούν να παρακολουθηθούν συντηρητικά καθώς η μείωση της όρασης δεν συμβαίνει πάντα.

Σε μια μελέτη του 2012 εξετάσθηκαν τα αποτελέσματα της χειρουργικής παρέμβασης σε ασθενείς με μερικού πάχους οπή με επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη. Σε ένα αριθμό 30 ασθενών, 27 είχαν ανατομική αποκατάσταση της οπής και βελτιωμένη κλινική εμφάνιση μετεγχειρητικά.

Το επίπεδο της όρασης εξετάστηκε σε σχέση με την ανατομική κατάσταση των φωτουποδοχέων της ωχράς κηλίδας προ εγχειρητικά και χρησιμοποιήθηκε σαν τελικό στάδιο ελέγχου το 1 έτος μετά την επέμβαση. Σε ποσοστό 83% υπήρξε βελτίωση της όρασης ενώ το υπόλοιπο 17% διατήρησε την προ εγχειρητική του όραση. Σημαντικό σημείο ήταν ότι στους ασθενείς που έγινε χρήση αερίου επιπωματισμού μετεγχειρητικά είχαν καλύτερα αποτελέσματα ως προς την τελική τους όραση.

Η μελέτη έχει περιορισμούς τον μικρό αριθμό περιστατικών όπως επίσης και το γεγονός ότι είναι αναδρομικού τύπου, ωστόσο μας δίνει ενδείξεις ενός πιθανού κανόνα.

Στην κλινική μας οι παραπάνω τεχνικές και επεμβάσεις γίνονται καθημερινά και η ομάδα μας μπορεί να σας κατευθύνει για τις σωστές επιλογές ανάλογα με την πάθηση σας.

 

 

Βασίλειος Παπασταύρου – Ευστάθιος Λιάζος

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι 

Τμήμα Χειρουργικής Βυθού – EYE DAY CLINIC

 

 

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC