Κερατόκωνος – Αντιμετώπιση – Μεταμόσχευση Κερατοειδούς

Η μεταμόσχευση του κερατοειδούς αποτελεί την τελευταία επιλογή στη θεραπεία του κερατόκωνου. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας (92-95% για άτομα ηλικίας 20-35 ετών). Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται αντικατάσταση του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς του ασθενούς από μόσχευμα υγιούς δότη. Αν γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του πάχους του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς πρόκειται για διαμπερή κερατοπλαστική, ενώ αν μεταμοσχευθεί μόνο το στρώμα του κερατοειδούς που νοσεί, τότε η επέμβαση καλείται μερικού πάχους κερατοπλαστική.

Πόσο πιθανή είναι η απόρριψη του μοσχεύματος από τον οργανισμό και ποια είναι η ενδεδειγμένη μετεγχειρητική αγωγή;

Τα μοσχεύματα του κερατοειδούς απορρίπτονται από τον οργανισμό αρκετά σπάνια, στην περίπτωση μάλιστα του κερατόκωνου η πιθανότητα απόρριψης είναι κάτω από 5%. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ιστικά μοσχεύματα στερούνται αγγείων και συρράβονται πάνω σε ανάγγειο ιστό. Για το λόγο αυτό, στις συνηθισμένες μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς  δε γίνεται έλεγχος ιστοσυμβατότητας, ούτε καν έλεγχος της ομάδας αίματος δότη και δέκτη. Η μετεγχειρητική αγωγή περιλαμβάνει κολλύρια που ενσταλάζονται στο μάτι κάθε λίγες ώρες τις πρώτες μέρες και η θεραπεία διαρκεί 3-4 μήνες. Σε λίγες μόνο, εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει χρήση ειδικής προεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής αγωγής.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της επέμβασης εκτός από την απόρριψη;

Οι επιπλοκές της κερατοπλαστικής (εκτός από την απόρριψη του μοσχεύματος) είναι ίδιες με εκείνες οποιασδήποτε άλλης ενδοφθάλμιας επέμβασης, όπως είναι για παράδειγμα ο καταρράκτης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μόλυνση, η φλεγμονή, η αιμορραγία, η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, καθώς και επιπλοκές από το οπίσθιο ημιμόριο όπως η εξωθητική αιμορραγία και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Είναι εξαιρετικά σπάνιες και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, τις περισσότερες φορές είναι αντιμετωπίσιμες. Εξαιτίας της τεχνικής της μερικού πάχους κερατοπλαστικής, κατά την οποία η επέμβαση αφορά μόνο την οφθαλμική επιφάνεια (εξοβόλβια επέμβαση), οι παραπάνω επιπλοκές δεν παρατηρούνται.

Εκτός, όμως, από τις προαναφερθείσες επιπλοκές, μπορεί να παρατηρηθεί και μετεγχειρητικός αστιγματισμός.  Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων για κερατόκωνο, η εμφάνιση μετεγχειρητικού αστιγματισμού είναι ιδιαίτερα πιθανή και παρουσιάζεται με ένα μέσο όρο 3,5D.

Πότε επιστρέφει ο ασθενής στις καθημερινές του δραστηριότητες μετά από μία επέμβαση κερατοπλαστικής;

Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια μέρα της χειρουργικής επέμβασης και ο προστατευτικός επίδεσμος αφαιρείται στο εξεταστήριο την επόμενη μέρα. Αν και η οπτική οξύτητα θα βελτιώνεται σταδιακά για αρκετούς μήνες, ο ασθενής σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να παραμείνει κλινήρης μετά την επέμβαση. Ανάλογα με το επίπεδο της προεγχειρητικής όρασης του πάσχοντος οφθαλμού, αλλά και της όρασης του άλλου οφθαλμού, ο ασθενής μπορεί λαμβάνοντας τα απαραίτητα προστατευτικά γυαλιά να επιστρέψει άμεσα στην εργασία του.