Μυδρίαση

Ορισμός  μυδρίασης:

Μυδρίαση είναι  η διαστολή της κόρης του οφθαλμού. Προκαλείται με ενστάλαξη σταγόνων μυδριατικών κολλυρίων και απαιτείται ένα χρονικό διάστημα περίπου είκοσι λεπτών για να πραγματοποιηθεί.

Μυδρίαση

Μυδρίαση

Η μυδρίαση μας βοηθά να προχωρήσουμε στη λεπτομερή  εξέταση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού, τη βυθοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών βυθού και τις διαγνωστικές εξετάσεις όπως η φλουοροαγγειογραφία και η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη.

Τι προκαλεί η μυδρίαση;

Η χρήση των μυδριατικών κολλυρίων  προκαλεί ένα παροδικό θάμβος στην όραση, το οποίο είναι πιο έντονο στο διάβασμα και τις κοντινές εργασίες.  Ταυτόχρονα, επειδή εισέρχεται περισσότερο φως στο μάτι δημιουργεί φωτοευαισθησία και δυσκολία στην όραση.

Ενστάλλαξη μυδριατικών κολλυρίων

Ενστάλλαξη μυδριατικών κολλυρίων

Τα συμπτώματα αυτά συνήθως διαρκούν περίπου τέσσερις  ώρες μετά την εξέταση.