Μυωπία

Πως βλέπει ο ασθενής με μυωπιά (δεξιά)

 

Η μυωπία αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή της όρασης σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Συμπτώματα:

-Η βασική εκδήλωση της μυωπίας είναι η δυσκολία στην μακρινή όραση, ενώ γενικώς διατηρείται η ικανότητα της κοντινής όρασης (π.χ. διάβασμα, εργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή).

-Άλλα συμπτώματα της μυωπίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Αίσθημα καταπόνησης των ματιών (κοπιωπία) π.χ. στη νυκτερινή οδήγηση, ή παιδιά που προσπαθούν να παρακολουθήσουν στον πίνακα της σχολικής αίθουσας.
  • Κεφαλαλγία

Αίτια:

Η μυωπία προκύπτει όταν ο οφθαλμικός βολβός είναι πολύ μεγάλος (πολύ μακρύς για την ακρίβεια) σε σχέση με τη διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς και του φακού του ματιού. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εστίαση των φωτεινών ακτίνων που εισέρχονται στο μάτι, σε κάποιο σημείο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και όχι ακριβώς πάνω στην επιφάνειά του, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει προκειμένου να βλέπουμε με ευκρίνεια.

Ένα άλλο αίτιο της μυωπίας αποτελεί αντιστρόφως η μεγάλη κυρτότητα του κερατοειδούς ή/και του φακού του οφθαλμού σε σχέση με το αξονικό του μήκος (προσθιοπίσθια διάμετρος).

Σε κάποιες περιπτώσεις η μυωπία τελικώς οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων.

Αντιμετώπιση: 

Η μυωπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής ή διαθλαστική επέμβαση (Lasik ή PRK).

Σε κάθε περίπτωση , εάν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία στην μακρινή όραση θα πρέπει να επισκέπτεστε τον οφθαλμίατρό σας.

Eυγενία Αθανασοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC – Μυωπία