Μυωπία, Υπερμετρωπία και Αστιγματισμός. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες που αφορούν στο γενικό πληθυσμό είναι η μυωπία , η υπερμετρωπία, και ο αστιγματισμός.

Μυωπία

Η μυωπία είναι διαθλαστική ανωμαλία, κατά την οποία παράλληλες ακτίνες φωτός εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (χιτώνας του οφθαλμού που είναι ευαίσθητος στο φώς και υπευθύνος για την όραση). Στην περίπτωση αυτή, επιστημονικά λέμε ότι, η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι μεγαλύτερη του αξονικού μήκους.

myopia

Η μυωπία διακρίνεται σε:

 • Αξονική μυωπία που οφείλεται σε αυξημένο μήκος του προσθοπίσθιου άξονα.
 • Διαθλαστική μυωπία που οφείλεται στην αυξημένη κυρτότητα του κερατοειδούς ή θόλωση του φακού κ.α.
 • ή συνδυασμός τους

Ο ασθενής συνήθως παραπονιέται για τη θολή μακρινή όραση (ασάφεια των μακρινών αντικειμένων).

Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι διαθλαστική ανωμαλία, κατά την οποία παράλληλες ακτίνες φωτός εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή, πράγμα που σημαίνει, ότι η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι μικρότερη απ’ ότι θα έπρεπε για το αξονικό μήκος του.

long-sight-hypermetropia_1

 

Διακρίνεται σε:

 • αξονική
 • διαθλαστική
 • ή συνδυασμός τους

Ο ασθενής συνήθως παραπονιέται ότι και η κοντινή, καθώς και η μακρινή του όραση είναι μειωμένες.

Αστιγματισμός

Αστιγματισμός είναι η διαθλαστική ανωμαλία, όπου παράλληλες ακτίνες φωτός δε διαθλώνται εξίσου σε όλους τους μεσημβρινούς στον αμφιβληστροειδή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, υπάρχουν διάφορες μορφές αστιγματισμού, ανάλογα με το που εστιάζουν οι παράλληλες ακτίνες που εισέρχονται στον οφθαλμό σε σχέση με τον αμφιβληστροειδή και διακρίνονται σε :

 • Μυωπικό αστιγματισμό απλό
 • Σύνθετο μυωπικό αστιγματισμό
 • Απλό υπερμετρωπικό αστιγματισμό
 • Σύνθετο υπερμετρωπικό αστιγματισμό
 • Μεικτό αστιγματισμό

Συνήθως ασθενείς με αστιγματισμό έχουν θολή όραση, η οποία πολλές φορές μπορεί να συνοδεύεται από πονοκέφαλο και κόπωση.
Η διόρθωσή τους γίνεται αντικειμενικά με τις μετρήσεις του διαθλασίμετρου και η υποκειμενική διόρθωση ολοκληρώνεται με την εξέταση με δοκιμαστικό σκελετό.

 • Αρχικά εξετάζουμε την οπτική οξύτητα κάθε οφθαλμού χωρίς διόρθωση.
 • Στη συνέχεια, ακολουθεί η διόρθωση με φακούς αρνητικούς για τη μυωπία και θετικούς για την υπερμετρωπία.
 • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη διόρθωση του ασθενή με υπερμετρωπία. Σε νεαρά άτομα η προσαρμοστική ικανότητα είναι πολύ αυξημένη, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε αυτήν την ικανότητα, είτε με τη χρήση ενός θολού φακού, είτε χρησιμοποιώντας σταγόνες.
 • Η διόρθωση του αστιγματισμού είναι λίγο πιο σύνθετη. Πρώτα, πρέπει να βρούμε τον άξονα του αστιγματισμού με τη μέθοδο σταυροκυλίνδρου και τέλος το σφαίρωμα του. Ανάλογα με τον τύπο του αστιγματισμού μυωπικό ή υπερμετρωπικό διορθώνεται με αρνητικούς αστιγματικούς φακούς ή θετικούς αστιγματικούς φακούς αντίστοιχα.
 • Τέλος, εξετάζουμε τη διόφθαλμη όραση του ασθενούς και καταγράφουμε την οπτική οξύτητα τόσο μονόφθαλμα όσο και διόφθαλμα.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η επίτευξη της σωστής διόρθωσης των διαθλαστικών αυτών σφαλμάτων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τόσο για τους ασθενείς που θα χρειασθούν να χρησιμοποιήσουν τα γυαλιά οράσεως ωστε να επιτύχουμε την ορθή όραση και την άνετη χρήση γυαλιών, καθώς και για τους υποψήφιους ασθενείς για laser ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.


Γεώργιος Μπουσδούκος

Οπτομέτρης

mpousdoukos

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC Laser Μυωπίας, Αστιγματισμού και Υπερμετρωπίας