Βυθοσκόπηση

Κατά τη βυθοσκόπηση γίνεται  η εξέταση  του οπτικού νεύρου από τον οφθαλμίατρο και γίνεται έλεγχος του μεγέθους, της μορφολογίας και  της κοίλανσης του οπτικού νεύρου. Κοίλανση μεγαλύτερη του φυσιολογικού ή ασύμμετρη κοίλανση ανάμεσα στα δύο μάτια είναι ύποπτη για γλαύκωμα και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

ophthalmoskopy