Οπή ωχράς κηλίδας και αποτελέσματα επέμβασης

Η Οπή ωχράς είναι μια πάθηση που εμφανίζεται σε ασθενείς άνω των 65 ετών συνήθως με το γυναικείο φύλο να την εμφανίζει ελάχιστα πιο συχνά από τους άντρες. Στον γενικό πληθυσμό υπάρχουν περι των 7.8 νέων περιστατικών ανα 100.000 κατοίκους τον χρόνο.

Η θεραπεία της οπής ωχράς είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την υαλοειδεκτομή με τη χρήση επιπωματικού υλικού (αέριο/σιλικόνη) και κλίση της κεφαλής για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Μια πρόσφατη συγκεντρωτική μελέτη για τα αποτελέσματα της επέμβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013) σε 1078 ασθενείς αναφέρει τα εξής:

  • Η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου είναι τα 70.3 έτη
  • Η αναλογία γυναικών/ανδρών είναι 2.2:1
  • H επέμβαση εκλογής συνδυάστηκε με αφαίρεση της ILM μεμβράνης σε ποσοστό 94.1% .
  • Σε ποσοστό 40.5% η επέμβαση έγινε συνδυαστικά με επέμβαση καταρράκτη.
  • Η όραση βελτιώθηκε κατά 2 γραμμές στους ασθενείς σε ποσοστό κοντά στο 60%, ενώ μολίς 8.7% ασθενών είχαν μείωση της όρασης λόγω επιπλοκών. (Δείγμα από 476 ασθενείς). Συνολική βελτίωση της όρασης παρατηρήθηκε στο 70% των ασθενών. Τέλος 17.4% διατήρησε σταθερή όραση μετά την επέμβαση.
  • Η επέμβαση ήταν δίχως διεγχειρητικών επιπλοκών σε ποσοστό 88.4%. Η εμφάνιση καταρράκτη δεν αποτελεί επιπλοκή καθώς η εμφάνιση του είναι σχεδόν δεδομένη μετά την υαλοειδεκτομή.
  • Η βελτίωση της όρασης φάνηκε να είναι σημαντικότερη σε ασθενείς στους οποίους αφαιρέθηκε η έσω αφοριστική μεμβράνη (ILM).

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα για το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επέμβαση της οπής ωχράς κηλίδας από ποικιλία χειρουργών και μας δίνει μια σαφή ένδειξη για τα αποτελέσματα της θεραπείας μιας νόσου που δίχως παρέμβαση οδηγεί μαθηματικά σε σημαντική απώλεια κεντρικής όρασης.

Στην κλινική μας είναι διαθέσιμα όλα τα μέσα για την συγκεκριμένη θεραπεία της νόσου.


Βασίλειος Παπασταύρου – Ευστάθιος Λιάζος

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι 

Τμήμα Χειρουργικής Βυθού – EYE DAY CLINIC

 

 

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC