Οπή Ωχράς Κηλίδας

H οπή της ωχράς κηλίδας αποτελεί μια από τις παθήσεις της ωχράς που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μικρές οπές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, με πολύ καλά ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Στις μεγάλες και πολυκαιρισμένες οπές ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ικανοποιητικό. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο αναγνωρισμένο περιοδικό Retina μια μελέτη που αναλύει τα αποτελέσματα μιας καινούριας χειρουργικής τεχνικής για την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων οπών.

Στις περιπτώσεις μεγάλων και παλαιών οπών, ο χειρουργός δημιουργεί έναν κρημνό έσω αφοριστικής μεμβράνης και με αυτόν κλεινει την οπή, με πολύ καλά ανατομικά αποτελέσματα. Την τεχνική αυτή εφαρμόζουν σε επιλεγμένα περιστατικα οπών ωχράς κηλίδας οι χειρουργοί υαλοειδούς της EYE DAY CLINIC, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα στους ασθενείς μας.

 

Βασίλειος Παπασταύρου – Ευστάθιος Λιάζος

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι 

Τμήμα Χειρουργικής Βυθού – EYE DAY CLINIC

 

 

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC