Οπτικά πεδία

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ζητείται από τον ασθενή να κοιτάει ευθεία μπροστά και προβάλλονται σημεία φωτός διαφορετικής έντασης ώστε  να σχηματισθεί ένας «χάρτης» της όρασής του. Με την εξέταση αυτή γίνεται καταγραφή του ποσοστού των νευρικών ινών που έχουν υποστεί βλάβη από το γλαύκωμα.

Η  εξέταση αυτή βασίζεται στην ικανότητα του εξεταζομένου να αναγνωρίζει το φως σε κάθε περιοχή του αμφιβληστροειδή χιτώνα και είναι απαραίτητο να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η περιοδικότητα της εξέτασης βοηθά τον οφθαλμίατρό σας να διαπιστώσει τις πιθανές μεταβολές στο πεδίο της όρασης και να παρακολουθήσει τις πιθανές επιδεινώσεις.

Οπτικά Πεδία – Visual Fields

Οπτικά Πεδία – Visual Fields