Οπτική τομογραφία συνοχής Oπτικών Θηλών (OCT RNFL)

Το OCT αξιοποιεί μια τεχνική επονομαζόμενη οπτική τομογραφία συνοχής. Με την εξέταση αυτή δημιουργείται ένας χάρτης περιγράμματος της κεφαλής του οπτικού νεύρου, της κοίλανσης αυτού και μετράται το πάχος της στιβάδας των νευρικών ινών.Βοηθά στην ανίχνευση πρώιμων βλαβών και στην παρακολούθηση της εξέλιξης του γλαυκώματος.

Απεικόνιση πάχους στοιβάδας νευρικών ινών με χρήση Angiovue

Απεικόνιση πάχους στοιβάδας νευρικών ινών με χρήση Angiovue