Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη (μαζί με την αγγειογραφία) και συχνότερα εφαρμοζόμενη απεικονιστική εξέταση του αμφιβληστροειδούς και, πιο συγκεκριμένα, της ωχράς κηλίδας.

Εικόνα εξέτασης OCT

Εικόνα εξέτασης OCT

Πρόκειται για μία τεχνική μη επεμβατική και τελείως ανώδυνη, καθώς χρησιμοποιείται μια δέσμη φωτός η οποία προσπίπτει στον αμφιβληστροειδή και δίνει μια ψευδο-ανατομική εικόνα της ωχράς κηλίδας.

Τα τελευταίας τεχνολογίας Spectral Domain OCT παρέχουν πολύ υψηλή ανάλυση και κατ΄επέκταση απεικονίζουν με μεγάλη λεπτομέρεια τις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς και του υποκείμενου χοριοειδούς, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για σειρά παθήσεων που προσβάλουν τη συγκεκριμένη περιοχή του οφθαλμού.

OCT οπισθίου ημιμορίου

Οπτική Τομογραφία Συνοχής

Η εξέταση διαρκεί λίγα λεπτά και συνήθως δεν απαιτείται καν μυδρίαση της κόρης.

Το OCT είναι πλέον απαραίτητο για τη διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας πλήθους παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το οίδημα της ωχράς σε έδαφος διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή φλεβικών αποφράξεων, η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, η οπή ωχράς, η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οι υαλειδο-ωχρικές έλξεις κ.α.

Το OCT έχει επίσης σημαντική θέση στη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος. Επιτρέπει την χαρτογράφηση του οπτικού νεύρου και των νευρικών ινών, την πρώιμη διάγνωση του γλαυκώματος (πριν δημιουργηθούν διαταραχές στα οπτικά πεδία) και την καταγραφή τυχόν μεταβολών στην πορεία της νόσου.

Επίσης, το OCT έχει εφαρμογή στη μελέτη του προσθίου τμήματος του οφθαλμού, του κερατοειδή χιτώνα καθώς και της γωνίας του προσθίου θαλάμου.