Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη – 14 Νοεμβρίου 2017

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης (Σ.Δ.) είναι μία πάθηση με διαρκώς αυξανόμενη επίπτωση παγκοσμίως. Είναι γνωστό ότι προκαλεί επιπλοκές από διάφορα συστήματα του οργανισμού κατά συνέπεια και από τους οφθαλμούς. Ασθενείς με Σ.Δ. έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αμφιβληστροειδοπάθεια,καταρράκτη, νεοαγγειακό γλαύκωμα, απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς, ελάττωση αισθητικότητας κερατοειδούς ή πάρεση εξωκρανιακών νεύρων σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς διαβήτη.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Δ.Α.)είναι μία από τς κυριότερες αιτίες τύφλωσης στον κόσμο ανάμεσα στον εργαζόμενο πληθυσμό. Δύο είναι τα κύρια στάδια ταξινόμησής της: μη παραγωγικού τύπου και παραγωγικού τύπου.

 

Στη μη παραγωγικού τύπου Δ.Α.έχουμε διαρροή από μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδή που οδηγεί σε οίδημα ωχράς κηλίδας. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία μείωσης της όρασης στους διαβητικούς ασθενείς. Επίσης, περιοχές του αμφιβληστροειδούς ενδέχεται να μη δέχονται αρκετό οξυγόνο γεγονός που οδηγεί σε ισχαιμία.

 

Εφόσον ο Σ.Δ. παραμείνει αρρύθμιστος και η αμφιβληστροειδοπάθεια δεν αντιμετωπιστεί, τότε μεταπίπτει σε παραγωγικού τύπου. Σε αυτό το στάδιο παθολογικά αγγεία αναπτύσσονται στον αμφιβληστροειδή. Αυτά ονομάζονται νεοαγγεία και μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία υαλοειδούς ή να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ουλώδους ιστού ο οποίος να προκαλέσει αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

 

Η διάγνωση του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας γίνεται με τη βυθοσκόπηση και καταγράφεται με το OCT (Optical Coherence Tomography) . Η επιπεβαίωση ύπαρξης νεοαγγείων γίνεται με τη Φλουοραγγειογραφία. Η διάγνωση ύπαρξης ή όχι ισχαιμίας γίνεται τόσο με τη Φλουοραγγειογραφία όσο και με την OCT-Αγγειογραφία, η οποία είναι μία σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος που σε αντίθεση με τη Φλουοραγγειογραφία δεν απαιτεί τη χρήση σκιαγραφικού και άρα είναι πιο ασφαλής για τον ασθενή.

 

Η θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας απαιτεί τη διενέργεια ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων, δηλαδή ενέσεων που πραγματοποιούνται στην κοιλότητα του υαλοειδούς (του ζελέ του οφθαλμού) σε συνδυασμό με φωτοπηξία (laser). Οι εγχύσεις αυτές είναι είτε στεροειδή είτε αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες (anti-VEGF).

 

Η θεραπεία της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας επίσης απαιτεί τη διενέργεια παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας (laser) σε συνδυασμό με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αντι-αγγειογενετικού παράγοντα (anti-VEGF).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος αποτελεί η καλή ρύθμιση του Σ.Δ. και των λοιπών καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία.

Στην EYE DAY CLINIC  διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό για τη διάγνωση και την παρακολούθηση ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Επίσης , έχουμε πολυετή εμπερία στη χρήση όλων των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών από οφθαλμίατρο σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία οφθαλμικών επιπλοκών.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να προγραματίσετε τον έλεγχό σας από το εξειδιεκυμένο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας.


 

Χριστίν Τάντρος MD, MSc, FEBO

Χειρουργός Οφθαλμίατρος