Πάρεση Προσωπικού Νεύρου (Πάρεση Bell)

Εικόνα 1 – Πάρεση Προσωπικού Νεύρου

Πρόκειται για την παράλυση της μισής πλευράς του προσώπου, χωρίς κάποια προφανή αιτία. Τα αίτια της νόσου δεν έχουν διευκρινιστεί με σαφήνεια. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οφείλεται σε ιογενή μόλυνση του προσωπικού νεύρου. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι αν και ιογενής η ασθένεια δεν είναι μεταδοτική.

Τα συμπτώματα ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα περιλαμβάνουν: πτώση του βλεφάρου και της γωνίας του στόματος, αδυναμία ελέγχου των μυών της μίας πλευράς του προσώπου, καθώς και εμβοές. Στην πλευρά που έχει πληγεί, το μάτι και το μισό στόμα αδυνατεί να κλείσει πλήρως και κατά συνέπεια υπάρχει μία αίσθηση ξηροφθαλμίας που συνοδεύεται από ερυθρότητα και πιθανότατα μείωση της όρασης λόγω κερατοπάθειας εξ εκθέσεως (Εικ 1).

Είκονα 2. Εκτρόπιο και πτώση βλεφάρου

 

Εικόνα 3. Μετά την επέμβαση

Για την έγκαιρη διάγνωση ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο οφθαλμίατρο το συντομότερο δυνατό, καθώς η πάρεση Bell είναι πολύ σοβαρή πάθηση και χρήζει άμεσης ιατρικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης. Η θεραπεία βασίζεται στην λήψη κορτικοστεροειδών, και τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζουν ύφεση εντός 1-2 εβδομάδων από την έναρξη της αγωγής. Επιπλέον, λόγω της αδυναμίας να κλείσει πλήρως το μάτι, προκαλείται ξηροφθαλμία και χορηγούνται τεχνητά δάκρυα και ενυδατικές οφθαλμικές αλοιφές για την προστασία του οφθαλμού. Για την πλήρη αποκατάσταση του προσώπου απαιτούνται φυσιοθεραπείες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της πτώσης ή του εκτροπίου του βλεφάρου (Εικ 2-3).

Γεώργιος Καλαντζής

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

EYE DAY CLINIC – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας – Καταρράκτης