Παχυμετρία

Η παχυμετρία είναι  μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη μέθοδος υπολογισμού του πάχους του κερατοειδούς. Με τη συγκεκριμένη  μέτρηση ο οφθαλμίατρος μπορεί να  υπολογίσει καλύτερα την ενδοφθάλμια πίεση , να οδηγηθεί σε πιο σωστή διάγνωση και να σχεδιάσει ένα  πλάνο θεραπείας  που να ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από  λεπτό για την μέτρηση και των δύο οφθαλμών.

Η μέτρηση του πάχους του κερατοειδή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς  μπορεί να συγκαλύψει την ακρίβεια μέτρησης της πίεσης και να δοθούν θεραπευτικές οδηγίες που να μην αντιμετωπίζουν την πραγματική κατάσταση. Σε ένα ασθενή με λεπτότερο πάχος κερατοειδή μπορεί να υποτιμηθεί η πραγματική ενδοφθάλμια πίεση, ενώ σε έναν ασθενή με  μεγαλύτερο πάχος μπορεί να υπερεκτιμηθεί.