Πολυποειδής Xοριοειδική Αγγειοπάθεια – Ανευρυσματικές Βλάβες ή Όχι;

 

Η πολυποειδής χοριοειδική αγγειοπάθεια (Polypoidal Choroidal Vasculopathy, PCV), αποτελεί υποκατηγορία – κατά άλλους ξεχωριστή οντότητα – της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ανευρυσματικών αγγειακών διατάσεων του χοριοειδικού δικτύου – απεικονιζόμενες στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη- και έχει διαφορετική φυσική πορεία, αλλά και ανταπόκριση στην θεραπεία με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες, συγκριτικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς.

Πρόσφατα όμως, μία μελέτη του Βο και των συνεργατών του*, με τη χρήση αγγειογραφίας οπτικής τομογραφίας συνοχής (Optical Coherence Tomography, OCT), έδειξε πως αυτές οι αγγειακές αλλοιώσεις δεν είναι ανευρυσματικές αλλά συστάδες διαπλεκόμενων αγγειακών σχηματισμών (clusters of tangled vessels), ποικίλης πολυπλοκότητας. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί σε μελλοντικές και μεγαλύτερες μελέτες, ενδεχομένως να αλλάξει η προσέγγισή μας στη νόσο. Η λεπτομερής ανάλυση της μορφής αυτών των διαπλεκόμενων αγγείων, με τη βοήθεια της OCT αγγειογραφίας, μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργότητα της βλάβης, την πρόγνωση αλλά και την ανταπόκριση στη θεραπεία με αντιαγγειογενετικούς παράγοντες ή/και φωτοδυναμική αγωγή.

* Βο et al. Appearance of Polypoidal Lesions in Patients With Polypoidal Choroidal Vasculopathy Using Swept-Source Optical Coherence Tomographic Angiography. JAMA Ophthalmol. 2019;137(6):642-650.

Αθανάσιος Κωτσόλης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC – Laser Μυωπίας