Τι είναι η πρεσβυωπία και πώς αντιμετωπίζεται

Τι είναι η πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία είναι η σταδιακή μείωση της ικανότητας κάθε ατόμου να βλέπει καθαρά σε κοντινή απόσταση. Σχετίζεται άμεσα με τη γήρανση, καθώς είναι μέρος αυτής. Τo σύνηθες είναι η πρεσβυωπία να εμφανίζεται μετά την ηλικία των 40 και προοδευτικά να αυξάνεται έως τα 65 έτη περίπου. Αντιλαμβάνεται κανείς την έναρξή της όταν ξεκινά να απομακρύνει ένα αντικείμενο για  καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Η φυσιολογική αυτή εξέλιξη λόγω γήρανσης  δεν μπορεί να αντιστραφεί ή να σταματήσει.

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

Η συμπτωματολογία αφορά στη δυσκολία  διαβάσματος και γενικά τη θολή όραση σε  κοντινές αποστάσεις. Πολλές φορές ασθενείς παραπονιούνται για συχνούς πονοκεφάλους και κούραση των οφθαλμών καθώς εργάζονται κοιτώντας κοντά.

Για τη σωστή κοντινή όραση ο φακός του οφθαλμού έχει την ικανότητα να αλλάζει το σχήμα του, καθώς έχει ελαστικότητα, με τη βοήθεια ενός μυός που τον περιβάλλει. Συγκεκριμένα για ευκρινή κοντινή όραση, ο μυς συστέλλεται με αποτέλεσμα ο φακός να κυρτώνει και να αλλάζει την ισχύ εστίασής του. Με τη γήρανση, η ελαστικότητα του φακού χάνεται σταδιακά λόγω προοδευτικής σκλήρυνσης αυτού. Αποτέλεσμα της σκλήρυνσης αυτής  είναι η εμφάνιση της  πρεσβυωπίας.

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

Πρώτος και μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για πρεσβυωπία είναι η ηλικία. Για την πρόωρη εμφάνισή της ευθύνονται κυρίως η υπερμετρωπία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η σκλήρυνση κατά πλάκας και καρδιαγγειακές παθήσεις. Φάρμακα που έχουν ενοχοποιηθεί είναι τα αντικαταθλιπτικά, τα διουρητικά και τα αντιισταμινικά.   

Αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας περιλαμβάνουν τη χρήση γυαλιών οράσεως, τη χρήση φακών επαφής, τη διαθλαστική επέμβαση, την τοποθέτηση ψευδοφακού και την τοποθέτηση κερατοειδικού ενθέματος.

Γυαλιά Οράσεως:

  • Απλά γυαλιά οράσεως για χρήση μόνο για ανάγνωση σε κοντινή απόσταση
  • Διπλοεστιακά γυαλιά οράσεως (ορατή οριζόντια γραμμή για μακρινή όραση απο την επάνω επιφάνεια  και ανάγνωση απο την κάτω)
  • Τριπλοεστιακά γυαλιά οράσεως (δύο οριζόντιες γραμμές /δυνατότητα καλής όρασης  και στη μέση απόσταση)
  • Γυαλιά οράσεως με προοδευτικούς πολυεστιακούς φακούς (δεν υπάρχουν γραμμές αλλά διαφορετική δύναμη/δυνατότητα εστίασης στα μέρη του φακού για όλες τις αποστάσεις )

Φακοί Επαφής:

Δεν συνιστώνται σε άτομα με παθήσεις των βλεφάρων, ξηροφθαλμία και γενικότερα κακή κατάσταση της επιφάνειας του οφθαλμού.

  • Διπλοεστιακοί φακοί για καλή όραση και μακριά και κοντά
  • Monovision (φακός επαφής στον έναν οφθαλμό για κοντά και στον άλλο για μακριά)
  • Πολυεστιακοί φακοί για καλή όραση σε όλες τις αποστάσεις

Διαθλαστική χειρουργική:

Με τη διαθλαστική επέμβαση αλλάζουμε το σχήμα του κερατοειδούς. Για την αντιμετώπιση της  πρεσβυωπίας επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την κοντινή όραση του μή κυρίαρχου οφθαλμού.

Τοποθέτηση ψευδοφακού:

Στην πραγματικότητα γίνεται φακοθρυψία όπως και για την αντιμετώπιση του καταρράκτη. Αφαιρείται ο φακός των οφθαλμών και στη θέση του τοποθετείται ειδικός φακός  για καλή όραση σε όλες τις αποστάσεις . Υπάρχει επίσης η δυνατότητα του  monovision και σε  αυτή την πρακτική.

Τοποθέτηση Ενθέματος Κερατοειδούς:

Τοποθετείται ένας μικρός πλαστικός δακτύλιος  από ένα κεντρικό  άνοιγμα στον κερατοειδή χιτώνα στον έναν οφθαλμό για σωστή κοντινή όραση. Υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσής του, αν ο ασθενής το επιθυμεί. 

Μπουτούρη Ειρήνη
Χειρουργός Οφθαλμίατρος