Διόρθωση πρεσβυωπίας με ενισχυμένου βάθους εστίασης ενδοφακούς (EDOF)

Η πρεσβυωπία αποτελεί μια κοινή διαταραχή που σχετίζεται με την ηλικία (μεγαλύτερη των 40 ετών) και χαρακτηρίζεται από την προοδευτική μείωση της ικανότητας εστίασης σε κοντινά αντικείμενα. Η κατάσταση αυτή απασχολεί το 1.8 δις του πληθυσμού παγκοσμίως και τυπικά διαγιγνώσκεται κατά την ηλικία των 50.

Η κύρια αιτία για την ανάπτυξη πρεσβυωπίας αποτελεί η οπτική δυσλειτουργία του κρυσταλλοειδούς φακού με το πέρας του χρόνου ή όπως αλλιώς λέγεται «σύνδρομο δυσλειτουργίας φακού» που οφείλεται πιθανόν σε χάλαση των μυών του ακτινωτού σώματος ή/και σε απώλεια της ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού μεταβάλλοντας το σημείο εστίασης. Συνυπολογίζοντας την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα με την κοντινή του όραση.

Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

Διόρθωση Πρεσβυωπίας

Με την πρόοδο της τεχνολογίας η πρεσβυωπία δύναται να διορθωθεί ακολουθώντας διάφορες στρατηγικές τόσο συντηρητικά όσο και επεμβατικά.

Στις συντηρητικές μεθόδους περιλαμβάνεται η χρήση διορθωτικών φακών σε σκελετό οράσεως (γυαλιά), η οποία αποτελεί και τη συχνότερη, απλούστερη και παλαιότερη μέθοδο αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας. Συνήθης πρακτική αποτελεί και η χρήση πολυεστιακών γυαλιών σε ασθενείς  με συνυπάρχουσα μυωπία ή υπερμετρωπία και αστιγματισμό για τη διόρθωση της όρασης σε μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή απόσταση. Η διόρθωση της πρεσβυωπίας μπορεί επίσης να γίνει και με πολυεστιακούς φακούς επαφής βασιζόμενοι στην ίδια λογική με τα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής με την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets, και smartphones καθώς και η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση μόνιμων λύσεων για ικανοποιητική όραση σε όλες τις αποστάσεις. Επεμβατικά λοιπόν, η διαθλαστική ανταλλαγή του κρυσταλλοειδούς φακού (Refractive lens exchange, RLE) με πολυεστιακό ή φακό ενισχυμένου βάθους εστίασης (EDOF) ενδοφακό αποτελεί μια οριστική λύση για την αποκατάσταση της όρασης σε μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή όραση.

EDOF ενδοφακοί και πρεσβυωπία

Οι EDOF ενδοφακοί αποτελούν νέα τεχνολογία στη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Η βασική αρχή των ενδοφακών αυτών έγκειται στη δημιουργία ενός μονήρους επιμηκυσμένου εστιακού σημείου για την ενίσχυση του βάθους εστίασης, της απόστασης δηλαδή που ένα σημείο παραμένει εστιασμένο. Σε σχέση με τους κλασσικούς μονοεστιακούς φακούς που εστιάζουν σε ένα μονήρες εστιακό σημείο οι EDOF ενδοφακοί παρέχουν ίδια ποιότητα όρασης σε μεγαλύτερο έυρος.

Επίσης σε σχέση με τους πολυεστιακούς φακούς, οι EDOF ενδοφακοί υπερτερούν στη μείωση εμφάνισης των οπτικών φαινομένων δηλαδή στο θάμβος όρασης και στην άλω που δημιουργείται σε σκοτοπικές συνθήκες (πχ κατά τη νυχτερινή οδήγηση), το οποίο παρατηρείται στους πολυεστιακούς φακούς λόγω αλληλοεπικάλυψης των μακρινών και κοντινών εικόνων καθώς το φως διέρχεται από τα διαφορετικά σημεία εστίασης του ενδοφακού. Οι EDOF ενδοφακοί είναι σε θέση να προσφέρουν καλή μακρινή και ενδιάμεση όραση καθώς και κοντινή σε απόσταση 45 εκατοστών.

Όσον αφορά την επιλογή των ασθενών αυτό κρίνεται από τις προεγχειρητικές μετρήσεις καθώς και την παθολογία του οφθαλμού. Ασθενείς με ανώμαλη κερατοειδική επιφάνεια, όπως στις περιπτώσεις του κερατόκωνου, γλαύκωμα ή παθήσεις της ωχράς κηλίδας δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την ένθεση EDOF ενδοφακών.

Συμπερασματικά λοιπόν η ένθεση EDOF ενδοφακών αποτελεί μία άριστη λύση για τη διόρθωση της όρασης σε μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή απόσταση με την προϋπόθεση ότι έχει διεξαχθεί ένας λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος.

Μπλαζάκη Στυλιανή
Οφθαλμίατρος MSc, PhD