Πρεσβυωπία και Διόρθωση Πρεσβυωπίας

old couple

Η Οφθαλμολογία χάρη στην αλματώδη πρόοδο της διαθλαστικής χειρουργικής, έχει δημιουργήσει ένα απαιτητικό «κοινό» το οποίο επιθυμεί καλή ποιότητα όρασης εφ’ όρου ζωής. Οι εξελίξεις στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής τοποθετούν εκ νέου τη διόρθωση της πρεσβυωπίας στο επίκεντρο, από μία νέα οπτική για το σύγχρονο οφθαλμίατρο.

Επιπρόσθετα, δημογραφικά-επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός των ατόμων που πάσχουν από πρεσβυωπία θα πλησιάζει το 2020 τα δυόμισι δισεκατομμύρια(παρά την ελλειπή συγκέντρωση στοιχείων) και θα συνεχίσει να αυξάνεται παγκοσμίως επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών. Η πρεσβυωπία είναι το αποτέλεσμα της βαθμιαίας, με την πάροδο της ηλικίας, ελάττωσης του εύρους προσαρμογής η οποία ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας. Πρόκειται για μία ηλικιο-εξαρτώμενη επιδείνωση της ικανότητας προσαρμογής του οφθαλμού με αποτέλεσμα την αδυναμία του οπτικού συστήματος να εστιάσει ευκρινώς σε κοντινή απόσταση.

Αυτή η βαθμιαία μείωση του εύρους προσαρμογής περνά σχεδόν απαρατήρητη (έως την ηλικία των 40-45 ετών περίπου για τα εμμετρωπικά άτομα) έως ότου εργασίες που απαιτούν ευκρινή κοντινή όραση αρχίζουν να πραγματοποιούνται με δυσκολία (μέση κοντινή απόσταση για ανάγνωση 33cm). Η ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού ξεκινάει από ένα μέγιστο συνήθως των 14D στην ηλικία των 10 ετών, φθάνοντας κοντά στο μηδέν περίπου στη ηλικία των 50 ετών. Κλινικά ο όρος της πρεσβυωπίας αποδίδεται όταν το εύρος προσαρμογής είναι <4D. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες με σκοπό την ερμηνεία και την αποσαφήνιση της έκπτωσης του συστήματος προσαρμογής, μελέτες οι οποίες εστιάζουν είτε στον κρυσταλοειδή φακό είτε στο ακτινωτό σώμα (ή και στα δύο), ή ακόμη και σε άλλες δομές του οφθαλμού.

H διόρθωση της πρεσβυωπίας μπορεί τα επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους και σε διαφορετικά ανατομικά επίπεδα όπως:

  • έμπροσθεν του οφθαλού (π.χ γυαλιά με θετικούς φακούς, διπλοεστικά, πολυεστιακά γυαλιά)
  • επί ή εντός του κερατοειδούς (π.χ φακοί επαφής, κερατοειδικά ενθέματα, διαθλαστικές επεμβάσεις)
  • στο σκληρό χιτώνα (τοποθέτηση σκληρικών ενθεμάτων)
  • εντός του οφθαλμού (ενδοφακοί).

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, γίνεται μετά από έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και αφού συνεκτιμηθούν τόσο οι ιδιαιτερότητες του κάθε οφθαλμού, όσο και οι προσδοκίες αλλά και οι καθημερινές δραστηριότητες του κάθε ασθενούς.