Πρεσβυωπία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ffcecb62-2359-43b4-a2ef-a4f121330815

 

Πρεσβυωπία ονομάζουμε την προοδευτική αδυναμία ευκρινούς όρασης σε κοντινή απόσταση. Εκδηλώνεται συνήθως μετά τα 40-45 έτη με θολή όραση κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα διάβασμα ή χρήση υπολογιστή.
Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που σχετίζεται με την αδυναμία της προσαρμοστικής ικανότητας του οφθαλμού λόγω γήρανσης του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού.
Με την πάροδο της ηλικίας, ο κρυσταλλοειδής φακός χάνει τη φυσική ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μεταβολή της κυρτότητάς του, ώστε να εστιάζει καθαρά τόσο σε μακρινά, όσο και σε κοντινά αντικείμενα. Συνεπώς, πρεσβυωπία θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν έχουν κάποια διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό). Βέβαια ο βαθμός δυσκολίας που αντιλαμβάνεται ο καθένας, ποικίλει και αυτό σχετίζεται με τη διαθλαστική κατάσταση του οφθαλμού του.

 

Με τη χρήση θετικών διορθωτικών φακών, οι οποίοι κυμαίνονται από 0.50-2.50D, ανάλογα με την ηλικία, επιτυγχάνεται καθαρή όραση στην κοντινή εργασία. Οι βαθμοί αυτοί προστίθενται αλγεβρικά στη μακρινή διόρθωση και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως προσθέτουμε βαθμούς στους υπερμέτρωπες και αφαιρούμε βαθμούς στους μύωπες. Για να γίνει πιο κατανοητό, ένας ασθενής 50 ετών με υπερμετρωπία +2.00D θα χρειαστεί κοντινή διόρθωση περίπου +4.00-4.50 D. Αντίθετα ένας μύωπας με -2.00D βγάζοντας τα γυαλιά του θα βλέπει καθαρά κοντά. Αν οι βαθμοί του είναι μεγαλύτεροι, για παράδειγμα -7,00D, θα χρειαστεί κοντινή διόρθωση περίπου -5.00D. Σε κάθε περίπτωση αν φορά φακούς επαφής θα είναι απαραίτητη κοντινή διόρθωση αντίστοιχη με του εμμέτρωπα, δηλαδή 0.50 – 2.50D όπως προαναφέραμε.
Ο υπολογισμός των κατάλληλων διορθωτικών φακών γίνεται από τον οφθαλμίατρο ή τον οπτομέτρη. Καταγράφεται αρχικά η μακρινή διόρθωση και σε αυτή προστίθενται οι βαθμοί που είναι απαραίτητοι, σύμφωνα με την ηλικία. Τέλος επιβεβαιώνεται και υποκειμενικά το αποτέλεσμα ζητώντας από τον ασθενή να διαβάσει ένα κείμενο σε κοντινή απόσταση ή στην επιθυμητή από τον ίδιο απόσταση (ενδιάμεση).
Η πρεσβυωπία αφορά το γενικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως φύλου, σε μια πολύ παραγωγική ηλικία, με τις μεταβολές της (αύξηση) να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη δεκαετία 40-50 ετών. Όπως είναι φυσικό η διόρθωσή της, κυρίως χειρουργικά, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυετούς μελέτης. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με:

  • Διορθωτικά γυαλιά, απλά ή διπλοεστιακά – πολυεστιακά αν συνυπάρχει και μακρινή διόρθωση
  • Πολυεστιακούς φακούς επαφής
  • Διαθλαστική επέμβαση, στοχεύοντας να παραμείνει ή να δημιουργηθεί μυωπία στον μη επικρατή οφθαλμό
  • Ένθεση πολυεστιακών ή των – νέας γενιάς – τριπλοεστιακών ενδοφακών, μετά από αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού. Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής απολαμβάνει μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή όραση χωρίς χρήση βοηθημάτων

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, γίνεται μετά από έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και αφού συνεκτιμηθούν τόσο οι ιδιαιτερότητες του κάθε οφθαλμού, όσο και οι προσδοκίες αλλά και οι καθημερινές δραστηριότητες του κάθε ασθενούς.


Ειρήνη Σταθοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Μάθετε πληροφορίες για την πλήρη λύση στο πρόβλημα της Πρεσβυωπίας που προσφέρει η EYE DAY CLINIC.

EYE DAY CLINIC – Laser Πρεσβυωπίας