Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη

Η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη είναι μία αγγειογραφία συμπληρωματική της φλουοραγγειογραφίας. Η τεχνική των δύο αγγειογραφιών είναι παρόμοια αλλά η διάρκεια της πρώτης είναι μεγαλύτερη (τουλάχιστον 30 λεπτά). Απαιτείται μυδρίαση της κόρης, τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα στο χέρι του ασθενούς και έγχυση της χρωστικής (ινδοκυανίνη). Στη συνέχεια λαμβάνονται φωτογραφίες του βυθού με κάμερα η οποία έχει ειδικά φίλτρα.

Το μόριο της ινδοκυανίνη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτό της φλουοροσκεϊνης. Ως αποτέλεσμα, δίνει τη δυνατότητα στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη να απεικονίζει καλύτερα βαθύτερες στιβάδες του βυθού, όπως ο χοριοειδής. Επίσης, γίνεται απεικόνιση των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς ακόμα και επί παρουσίας εκτεταμένων αιμορραγιών, όπου η φλουοροαγγειογραφία είναι συχνά ανεπαρκής.

Οι συχνότερες ενδείξεις εφαρμογής αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη είναι η παρουσία μεγάλων αποκολλήσεων του μελάγχρου επιθηλίου καθώς και οι εκτεταμένες επιαμφιβληστροειδικές και υποαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες.

Επίσης, υπάρχει μία σειρά από παθήσεις οι οποίες απαιτούν αγγειογραφία με ινδοκυανίνη για να τεθεί ή να αποκλειστεί η διάγνωση, όπως η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, η πολυποδοειδής χοριοειδική αγγειοπάθεια, τα αιμοαγγειώματα και οι όγκοι χοριοειδούς, καθώς και οι φλεγμονώδεις παθήσεις του χοριοειδούς.