Πτερύγιο

Ορισμός

Το πτερύγιο είναι ένα τριγωνικό στρώμα ινοαγγειακού ιστού το οποίο εισδύει στον κερατοειδή. Στα αρχικά στάδια παρατηρούνται μικρές, γκρίζες θολερότητες ρινικά κοντά στο σκληροκερατοειδές όριο, στη συνέχεια ο επιπεφυκότας καλύπτει αυτές τις θολερότητες και προοδευτικά επεκτείνεται επί του κερατοειδούς σαν τριγωνικός σχηματισμός. Ένα πτερύγιο μπορεί να είναι μικρό ή να μεγαλώσει αρκετά ώστε να παρεμποδίζει την όραση.

Το πτερύγιο εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που περνούν στην ύπαιθρο τον περισσότερο χρόνο τους, ιδίως σε θερμά κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια. Η  Παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως, ιδίως στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε συνδυασμό με χρόνιο ερεθισμό του ματιού από ξηρότητα του περιβάλλοντος  και συνθήκες αυξημένης σκόνης, φαίνεται να συνιστά σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα.

Πώς θεραπεύεται το πτερύγιο;

Εάν το πτερύγιο ερεθιστεί και παρουσιάσει ερυθρότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν  τοπικά σταγόνες ή αλοιφές προκειμένου να περιοριστεί η φλεγμονή. Η χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται είτε για κοσμητικούς λόγους είτε σε περιπτώσεις που από την πρόοδο του πτερυγίου απειλείται ο οπτικός άξονας με αποτέλεσμα τη μείωση της όρασης.

Παρά τη σωστή, όμως, χειρουργική αφαίρεση, το πτερύγιο μπορεί να υποτροπιάσει ιδίως σε νεαρά άτομα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί  επιφανειακή εφαρμογή ακτινοθεραπείας ή ειδικής φαρμακευτικής αγωγής για την αποφυγή των υποτροπών.

Τέλος θυμηθείτε: Πάντα ο οφθαλμίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή για να σας δώσει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμία περίπτωση η πληροφόρηση που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας δε έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθύνεστε πάντα σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.