Στραβισμός Παιδικής Ηλικίας


Τι είναι ο στραβισμός.
Στραβισμός είναι η πάθηση κατά την οποία οι άξονες της όρασης των 2 ματιών δεν είναι παράλληλοι μεταξύ τους με αποτέλεσμα τα μάτια να μην μπορούν να συνεργαστούν σαν ομάδα.

Συγκεκριμένα, μόνο το ένα μάτι είναι ικανό να προσηλώνει (κοιτάζει) σε ένα αντικείμενο ενώ το άλλο παρεκκλίνει, δηλαδή είναι στραμμένο σε άλλη κατεύθυνση. Η παρέκκλιση μπορεί να είναι προς τα μέσα (εσωτροπία/συγκλίνων στραβισμός), προς τα έξω (εξωτροπία/αποκλίνων στραβισμός), προς τα πάνω (ανωτροπία) ή προς τα κάτω (υποτροπία).

Ο στραβισμός μπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπων. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται περιστασιακά και κυρίως όταν το παιδί είναι αφηρημένο ή κουρασμένο.

Επιπλέον, η παρέκκλιση μπορεί να αφορά πάντα το ίδιο μάτι (ετερόπλευρος στραβισμός) ή να εμφανίζεται εναλλακτικά πότε στο ένα και πότε στο άλλο (επαλλάσων στραβισμός).

Η συχνότητα του στραβισμού στο γενικό πληθυσμό ανέρχεται στο 4%.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα του στραβισμού.

Το πρωταρχικό σημείο που ανησυχεί ασθενείς και γονείς είναι το αισθητικό πρόβλημα, το οποίο εξαρτάται από τη γωνία (μέγεθος) του στραβισμού.

Εκτός όμως του κοσμητικού προβλήματος που προκαλεί, ο στραβισμός έχει συνέπειες στην όραση του παιδιού και οδηγεί σταδιακά σε μείωση της οπτικής οξύτητας.

Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αμβλυωπία κατά την οποία το μάτι χάνει την δυνατότητα να διακρίνει καθαρά και καθίσταται τελικά άχρηστο (τεμπέλικο μάτι). Ο στραβισμός προσβάλλει επιπλέον τη διόφθαλμη όραση, δηλαδή τη δυνατότητα του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα την εικόνα που δέχεται από κάθε μάτι. Αυτό συμβαίνει όταν ο στραβισμός εμφανίζεται πριν την ηλικία των 7 ετών. Ο εγκέφαλος αγνοεί την εικόνα που λαμβάνει από το μάτι που παρεκκλίνει και αυτό οδηγεί σε απώλεια της τρισδιάστατης όρασης του παιδιού, δηλαδή της ικανότητας να αντιλαμβάνεται τη διάσταση του βάθους.

Αντίθετα σε περιπτώσεις που ο στραβισμός εμφανίζεται σε μεγαλύτερα παιδιά, ο εγκέφαλος δεν έχει τη δυνατότητα τα απωθεί το είδωλο του παρεκκλίνοντος ματιού και αυτό εκδηλώνεται ως διπλωπία, οι ασθενείς δηλαδή βλέπουν διπλά.

Η απώθηση της εικόνας από τον εγκέφαλο κατά την πρώιμη φάση της ζωής είναι και η αιτία που ο κίνδυνος αμβλυωπίας είναι υπαρκτός μόνο στον παιδικό στραβισμό και όχι όταν η έναρξη γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία ή κατά την ενήλικη ζωή.

Στραβισμοί μικρού μεγέθους μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο διάβασμα, όπως κεφαλαλγία ή θολή όραση.

 

Ποια είναι τα κυριότερα αίτια του στραβισμού της παιδικής ηλικίας.

Η πιο συχνή αιτία στραβισμού της παιδικής ηλικίας είναι τα διαθλαστικά σφάλματα με κυριότερο την υψηλή υπερμετρωπία.

Σημαντικό, επίσης, ρόλο παίζουν η κληρονομικότητα και η προωρότητα.

Σπανιότερα, ο στραβισμός της παιδικής ηλικίας μπορεί να οφείλεται σε άλλα παθολογικά αίτια του οφθαλμού ή νευρολογικές παθήσεις.

EYE DAY CLINIC – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας


Ευάγγελος Δρίμτζιας – Παιδοφθαλμίατρος

Ειδικός σε Στραβισμό Παίδων/Ενηλίκων