Συμμετοχή της EYE DAY CLINIC σε επιστημονική ημερίδα

Το Eye Day Clinic με την οφθαλμίατρο Χριστίν Τάντρος συμμετείχε με επιτυχία στην ημερίδα με θέμα «Η διαχείριση του ασθενούς με υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2019 με διαδικτυακή live σύνδεση ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε νοσηλευτές οι οποίοι εμπλέκονται στη φροντίδα και περίθαλψη ασθενών με Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ). Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν το μέγεθος του προβλήματος της υγρού τύπου ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, το φορτίο της διαχείρισης των ασθενών με υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας στο νοσοκομειακό περιβάλλον και ο σημαντικός ρόλο του νοσηλευτή στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές μπορούν να αποτελέσουν τα «μάτια» των ασθενών με προβλήματα όρασης και αποτελούν το κλειδί στη διαχείριση του φορτίου της νόσου ασθενών με υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Τέλος, έγινε σαφές πόσο σπουδαία είναι η καλή συνεργασία νοσηλευτή, ασθενούς και ιατρού.

EYE DAY CLINIC – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας