Συμμετοχή της EYE DAY CLINIC στο Επιστημονικό Διήμερο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Με επιτυχία έλαβε χώρα το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στην Ερμιόνη Αργολίδας, το Επιστημονικό Διήμερο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Το πρόγραμμα περιελέμβανε διαλέξεις, καθώς και παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών, σχετικά με το γλαύκωμα, τις οφθαλμικές φλεγμονές, τη διαθλαστική χειρουργική και τις παθήσεις του βυθού.

Στο επιστημονικό διήμερο συμμετείχε, εκ μέρους του τμήματος αμφιβληστροειδούς της Eye Day Clinic, ο οφθαλμίατρος Θάνος Κωτσόλης. Η διάλεξη του κου Κωτσόλη αφορούσε δύο από τις συχνότερες παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν την ωχρά κηλίδα, την πολυποειδη χοριοειδική αγγειοπάθεια (Polypoidal Choroidal Vasculopathy, PCV) και την αγγειωμάτωση του αμφιβληστροειδούς (Retinal Angiomatous Proliferation, RAP).

Οι δύο αυτές παθήσεις, παρά τα πολλά κοινά κλινικά σημεία τους με τη κλασσική έννοια της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, αποτελούν διαφορετικές οντότητες με διαφορετική πρόγνωση. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε ο κος Κωτσόλης, είναι σημαντικό να γίνεται διαφοροδιάγνωση μεταξύ των τριών αυτών οντοτήτων. Σε αυτό βοηθούν σημαντικά οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, οι οποίες είναι στη διάθεσή μας σήμερα, όπως η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), καθώς και οι αγγειογραφίες (με ή χωρίς σκιαγραφικό). Η σωστή και ακριβής απεικόνιση των παθήσεων αυτών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή προσέγγιση της νόσου, την εκτίμηση της πορείας της και, φυσικά, την κατάλληλη θεραπευτική επιλογή.

Laser Μυωπίας – EYE DAY CLINIC