Τα Διεθνή Πρότυπα της EYE DAY CLINIC

 

H Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των εξελίξεων και να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στον χώρο της οφθαλμολογίας στην Ελλάδα. Η EYE DAY CLINIC απέκτησε και φέτος το πιστοποιητικό ποιότητας για υπηρεσίες υγείας ΕΝ 15224 το οποίο στο παρελθόν είχε αποκτησει πρώτη στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο πρότυπο είναι τμήμα ένός ευρωπαικού πλαισίου προδιαγραφών που σκοπό έχει να διασφαλίζει την αρτιότερη ποιότητα υπηρεσιών υγείας.

Ταυτόχρονα, η EYE DAY CLINIC πιστοποιήθηκε εκ νέου με το ISO 9001 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την παροχή διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών υπηρεσιών στον τομέα της Οφθαλμολογίας. 

Η πιστοποίηση έγινε από εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνομώνων και επιθεωρητών με διεθνή εμπειρία και κάτω από την παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Η ομάδα των ειδικών βρήκε στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC μια σύγχρονη κλινική με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και μια σειρά απο διαδικασίες που σκοπό έχουν να προσφέρουν σε όλους τους ασθενείς την καλύτερη φροντίδα και ασφάλεια για την υγεία των ματιών τους.