κερατόκωνος

Οπτική διόρθωση του κερατόκωνου με φακούς επαφής

Ουσιαστικά πρόκειται για μία κατάσταση του κερατοειδούς κατά την οποία το φυσιολογικό του σχήμα μεταβάλλεται και το πάχος του λεπταίνει σταδιακά. Έτσι ο κερατοειδής αποκτά την μορφή κώνου, ως μία «θηλή».