Πάρεση

Πάρεση Τροχιλιακού Νεύρου

 Στη περίπτωση αυτή έχουμε αδυναμία (πάρεση) ή πλήρη παράλυση της 4ης εγκεφαλικής συζυγίας,δηλαδή του τροχιλιακού νεύρου.Το τροχιλιακό έχει τον πυρήνα του στο μεσεγκέφαλο και είναι το νεύρο που είναι υπεύθυνο για τη νεύρωση του άνω λοξού μυό...