Θεραπεία Ραγοειδίτιδας

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο της ραγοειδίτιδας. Η αρχική θεραπεία είναι κορτικοστεροειδή με την μορφή κολλυρίων, ενέσεων γύρω ή μέσα στον οφθαλμό, χαπιών ή εμφυτευμάτων.

Η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών κολλυρίων μπορεί να προκαλέσει γλαύκωμα ή καταρράκτη. Η μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών χαπιών μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους, διαβήτη, υπέρταση, οστεοπόρωση, πεπτικό έλκος, καταρράκτη.

Σε ασθενείς που η ραγοειδίτιδα  είναι χρόνια προστίθενται ανοσοτροποιητικά φάρμακα ώστε να ελαττωθεί η δόση των κορτικοστεροειδών. Τα  φάρμακα που συνήθως προστίθενται είναι αζαθιοπρίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, και mycophenolate mofetil. Σε άλλες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση βιολογικών φαρμάκων όπως adalimumab, infliximab, daclizumab, abatacept, και rituximab.

Τέλος θυμηθείτε: Πάντα ο οφθαλμίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή για να σας δώσει υπεύθυνες απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την υγεία των ματιών σας. Σε καμία περίπτωση  η πληροφόρηση που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας δεν έχει σκοπό να τον υποκαταστήσει. Απευθύνεστε πάντα σε αυτόν για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.