Τονομέτρηση

Η τονομέτρηση είναι μέθοδος μέτρησης της εσωτερικής πίεσης του οφθαλμού.

Τονομέτρηση

Τονομέτρηση

Αρχικά, χρησιμοποιούνται σταγόνες τοπικού αναισθητικού στην επιφάνεια του οφθαλμού. Στη συνέχεια ο οφθαλμίατρος μετρά την πίεση του ματιού με τη βοήθεια του τονόμετρου Goldmann.

Ταυτόχρονα, για την τονομέτρηση χρησιμοποιούμε αυτόματα ηλεκτρονικά τονόμετρα νέας τεχνολογίας.

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Τονόμετρο

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Τονόμετρο