Τοποθέτηση Ενδοφακού Artisan

Οι χειρουργικές επιπλοκές στην οφθαλμολογία είναι σπάνιες αλλά μερικές φορές αναπόφευκτες, ειδικά στην χειρουργική του καταρράκτη που είναι η συχνότερη οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση. Το ποσοστό επιπλοκών σε έμπειρους χειρουργούς για το οποίο μπορεί να απαιτηθεί συμπληρωματική επέμβαση είναι κάτω από 1%. Ακόμα ομως και μετά από μια σημαντική επιπλοκή, με σωστή αντιμετώπιση μπορούμε να έχουμε άριστα αποτελέσματα για τον ασθενή.

Στο παρακάτω video ο Dr. Βασίλειος Παπασταύρου τοποθετεί έναν ενδοφακό τύπου Artisan σε αφακικό ασθενή μετά από επιπλεγμένο χειρουργείο καταρράκτη ωστέ να επιτευχθεί ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Βασίλειος Παπασταύρου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Καταρράκτης και Επέμβαση Καταρράκτη – EYE DAY CLINIC