Διαγνωστική εξέταση

Βυθοσκόπηση

Κατά τη βυθοσκόπηση γίνεται  η εξέταση  του οπτικού νεύρου από τον οφθαλμίατρο και γίνεται έλεγχος του μεγέθους, της μορφολογίας και  της κοίλανσης του οπτικού νεύρου. Κοίλανση μεγαλύτερη του φυσιολογικού ή ασύμμετρη κοίλανση ανάμεσα στα δύο μάτια εί...

Διάγνωση Ραγοειδίτιδας

Η διάγνωση γίνεται μετά από προσεκτική ανάλυση του οφθαλμολογικού και συστηματικού ιστορικού και την κλινική εξέταση. Αιματολογικός, βιοχημικός και ακτινολογικός έλεγχος χρειάζεται σε μερικές περιπτώσεις ώστε να αποκλειστούν λοιμώξεις ή αυτοάνοσοι νό...

Ενδοθηλιομέτρηση

Στη μονάδα μας η ενδοθηλιομέτρηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία του προεγχειρητικού ελέγχου του καταρράκτη. Με  τη συγκεκριμένη εξέταση μετράται η διάμετρος, η μορφολογία και ο αριθμός των ενδοθηλιακών κυττάρων.

Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού και πραγματοποιείται με  τη βοήθεια ειδικών φακών.Θεωρείται εξίσου σημαντική διαγνωστική εξέταση καθώς τα ευρήματα της  μπορούν να μας  δώσουν την εικόνα των προσδοκιών για την...

Βιομετρία Ασθενή

Για τον ακριβή υπολογισμό της διοπτρικής δύναμης του ενδοφακού απαιτείται ο υπολογισμός του αξονικού μήκους του οφθαλμού.Στη Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC υπολογίζεται το αξονικό μήκος με δύο τρόπους, είτε με τη non- contact βιομετρία, είτε με την κλ...

Διάθλαση Ασθενή

H μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού πραγματοποιείται με το αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου.

Οπτική τομογραφία συνοχής Oπτικών Θηλών (OCT RNFL)

Το OCT αξιοποιεί μια τεχνική επονομαζόμενη οπτική τομογραφία συνοχής. Με την εξέταση αυτή δημιουργείται ένας χάρτης περιγράμματος της κεφαλής του οπτικού νεύρου, της κοίλανσης αυτού και μετράται το πάχος της στιβάδας των νευρικών ινών.Βοηθά στην ανίχ...

Οπτικά πεδία

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ζητείται από τον ασθενή να κοιτάει ευθεία μπροστά και προβάλλονται σημεία φωτός διαφορετικής έντασης ώστε  να σχηματισθεί ένας «χάρτης» της όρασής του. Με την εξέταση αυτή γίνεται καταγραφή του ποσοστού των νευρικ...

Γωνιοσκοπία

Η γωνιοσκοπία είναι μια ανώδυνη εξέταση του οφθαλμού με την οποία αξιολογείται η παροχετευτική δίοδος (ιριδοκερατοειδική γωνία). Η  γωνία είναι κλειστή ή ανοικτή, όποτε διαπιστώνεται η  ύπαρξη γλαυκώματος κλειστής ή ανοικτής γωνίας αντίστοιχα.

Τονομέτρηση

Η τονομέτρηση είναι μέθοδος μέτρησης της εσωτερικής πίεσης του οφθαλμού.Αρχικά, χρησιμοποιούνται σταγόνες τοπικού αναισθητικού στην επιφάνεια του οφθαλμού. Στη συνέχεια ο οφθαλμίατρος μετρά την πίεση του ματιού με τη βοήθεια του τονόμετρου Go...