Διαγνωστική εξέταση

HRT

Το HRT αποτελείται από ένα σύστημα σάρωσης με χρήση laser, που επιτρέπει την αναπαράσταση τρισδιάστατων εικόνων τις στιβάδας των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς και την ανάλυσή τους με ειδικό λογισμικό. Μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά και με μεγάλ...

Έγχρωμη Φωτογραφία Βυθού

Αφορά την  έγχρωμη φωτογράφηση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού, που συμπεριλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή, το οπτικό νεύρο, την ωχρά κηλίδα και τα αγγεία του οφθαλμού.Γίνεται με τη χρήση ειδικών ψηφιακών απεικονιστικών μηχανημάτων και φωτογρ...

Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη (μαζί με την αγγειογραφία) και συχνότερα εφαρμοζόμενη απεικονιστική εξέταση του αμφιβληστροειδούς και, πιο συγκεκριμένα, της ωχράς κηλίδας.Πρόκειται για μία τεχνική μη επεμβατ...

Βυθοσκοπήση

Τι είναι η βυθοσκόπηση; Βυθοσκόπηση ονομάζεται η εξέταση του εσωτερικού τμήματος του οφθαλμού και πραγματοποιείται με  τη βοήθεια ειδικών φακών. Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέταση σε ένα οφθαλμολογικό έλεγχο γιατί μέσω της εξέτασης του αμφιβλησ...

Μυδρίαση

Ορισμός  μυδρίασης: Μυδρίαση είναι  η διαστολή της κόρης του οφθαλμού. Προκαλείται με ενστάλαξη σταγόνων μυδριατικών κολλυρίων και απαιτείται ένα χρονικό διάστημα περίπου είκοσι λεπτών για να πραγματοποιηθεί.Η μυδρίαση μας βοηθά να προχωρήσο...

Υπερηχογραφία B-Scan

Τι είναι το οφθαλμικό υπερηχογράφημα; Το Οφθαλμικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας για να απεικονίσει τους ιστούς μέσα και γύρω από το μάτι. Η παραγόμενη εικόνα στον κλασσικό οφθαλμικό υπέρηχο είναι δυσδιάστατη και ασπ...

Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη

Η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη είναι μία αγγειογραφία συμπληρωματική της φλουοραγγειογραφίας. Η τεχνική των δύο αγγειογραφιών είναι παρόμοια αλλά η διάρκεια της πρώτης είναι μεγαλύτερη (τουλάχιστον 30 λεπτά). Απαιτείται μυδρίαση της κόρης, τοποθέτηση ...

Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία

Η Φλουοροαγγειογραφία είναι μια μέθοδος που απεικονίζει το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού και συγκεκριμένα τα αγγεία του αμφιβληστροειδή, το οπτικό νεύρο, την ωχρά κηλίδα και την περιφέρεια του αμφιβληστροειδή.Η φλουοροαγγειογραφία είναι απαραίτη...

OCT Αγγειογραφία (χωρίς σκιαγραφικό)

Κατά την εξέταση αυτή γίνεται καταγραφή της ροής των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χωρίς να απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας.Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην οπτική τομογραφία AVANTI XR, το οποίο είναι διαθέσιμο για ...

Αυτοφθορισμός

Ο αυτοφθορισμός βασίζεται στο γεγονός ότι οι φωτοϋποδοχείς  του αμφιβληστροειδούς  περιέχουν μόρια που ανιχνεύουν φώς. Επιπλέον, το έξω κατεστραμμένο τμήμα των φωτοϋποδοχέων  αποβάλλεται μέσω φαγοκυττάρωσης του μελάγχρου επιθήλιου.Τα προϊόντα της...