Παθήσεις

Υπερμετρωπία

Τι είναι υπερμετρωπία; Υπερμετρωπία είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία το μάτι εστιάζει τις φωτεινές ακτίνες που προσπίπτουν σε αυτό πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην όραση.Ο ασθενής με υπερμετρωπία , συν...

Φλεγμονές ή Ραγοειδίτιδα

Ανατομία Ραγοειδίτιδα  είναι φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα του οφθαλμού. Ο ραγοειδής χιτώνας είναι ο μέσος χιτώνας του οφθαλμού που φέρει τα αγγεία. Βρίσκεται μεταξύ του εξωτερικού, λευκού, χιτώνα του οφθαλμού που ονομάζεται σκληρός και του εσωτερι...

Χαλάζιο

Εισαγωγή Τα βλέφαρα περιέχουν ειδικούς αδένες που παράγουν έλαιο (μεϊβομιανοί αδένες), οι οποία παροχετεύουν τις εκκρίσεις τους επάνω στην επιφάνεια των οφθαλμών, και είναι απαραίτητοι για την πρόληψη της εξάτμισης του δακρυϊκού φιλμ πάρα πολύ γρήγο...

Βλεφαρόπτωση

Ορισμός H βλεφαρόπτωση είναι μια πάθηση που προκαλεί πτώση του ενός ή και των δύο άνω βλεφάρων. Αίτια Μια βλεφαρόπτωση μπορεί να είναι παρούσα κατά τη γέννηση (συγγενής βλεφαρόπτωση) ή να προκληθεί αργότερα στη ζωή (επίκτητη βλεφαρόπτωση).Μια ...